Теоретична информатика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Светла Бойчева, Стефка Толева-Стоименова

  Настоящият учебник въвежда в основните математически методи и формални средства за описание на компютърните системи. В него се разглеждат формирането на понятиен апарат, на логическо, алгоритмично, количествено и релационно мислене и прилагането на формални модели в реални задачи. Изграждането на такъв вид мисл
  Цена: 25,00 лв.
 • Релационен модел на данни – изследване и формализация

  Едно от големите открития на миналия век е релационният модел на данни, предложен от Едгар Код. Информационните системи, изградени с този модел, дълбоко са навлезли в живота на хората. В книгата последователно са разгледани и анализирани няколко версии на релационния модел, като е поставен фокус върху елементите и опер
  Цена: 15,00 лв.
 • Интелигентни агенти и мултиагентни системи

  В учебника се разглеждат теоретични постановки и алгоритми, използвани в агентните системи и отговарящи на стандартите на FIPA, приложни области, агент базиран софтуер за моделиране на икономически обекти. Чрез агентната технология се създава съвременна генерация софтуер, който посреща възникващата сложност и се използ
  Цена: 0,00 лв.
 • Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика

  В този учебник са представени основни теми от дисциплините „Теория на множествата“ и „Комбинаторика“, които са важи съставни части от курсовете по дискретна математика, изучавани от математическите или компютърните специалности на различни университети. Учебникът може да бъде полезен и в часовете за свободноизбираема п
  Цена: 15,00 лв.
 • Алгоритми в графи. Основни алгоритми

  Тази книга въвежда читателя в една област на дискретната математика – теорията на крайните графи и мултиграфи, и по-точно в нейния алгоритмичен аспект. Дадени са дефиниции на необходимите за алгоритмиката в графови структури понятия, формулировки на важните твърдения, както и доказателства на тези твърдения, които са п
  Цена: 0,00 лв.
 • Увод в дискретната математика

  Материалът в тази книга се основава на лекциите, четени от автора във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Великотърновския университет. Добавени са избрани глави от алгебрата, комбинаториката и теорията на вероятностите, за да се покрие и курсът по Дискретни математически структури, който а
  Цена: 20,00 лв.
 • Семантика на езиците за програмиране
  Семантика на езиците за програмиране
  Александра Соскова, Стела Николова

  Ръководството съдържа задачи върху основните раздели на курса "Семантика на езиците за програмиране", който се чете на студентите от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаване на задачите в него, което пр
  Цена: 9,00 лв.
 • Основи на алгоритмите
  Основи на алгоритмите
  Саймън Харис, Джеймс Рос

  Доброто разбиране на известни компютърни алгоритми и знанията кога и къде трябва да се прилагат са жизненоважни при създаване на софтуер. Тази книга дава ценна информация за алгоритмите с подробни обяснения и ясни примери. Тя започва с представяне на някои фундаментални структури от данни и след това обяснява различни
  Цена: 30,00 лв.