Други

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • През очите на хакера
  През очите на хакера
  Денис Колисниченко

  Целта на тази книга е да покаже различни начини за получаване на достъп до конфиденциални данни, а също и начини за тяхната защита – на принципа „действие - противодействие“. Ще научите как недоброжелателите биха могли да получат достъп до вашите данни и следователно, ще разберете как може да се защитите. След като
  Цена: 19,95 лв.
 • Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт

  Представеният учебник покрива съществена част от темите, включени в учебната програма на курса "Управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуерен продукт" от магистърска програма „Електронен бизнес и електронно управление“ във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Учебникът би могъл да се използва и в аналог
  Цена: 18,00 лв.
 • Интелигентни агенти и мултиагентни системи

  В учебника се разглеждат теоретични постановки и алгоритми, използвани в агентните системи и отговарящи на стандартите на FIPA, приложни области, агент базиран софтуер за моделиране на икономически обекти. Чрез агентната технология се създава съвременна генерация софтуер, който посреща възникващата сложност и се използ
  Цена: 0,00 лв.
 • Хакерство. For Dummies
  Хакерство. For Dummies
  Кевин Бийвър

  Тази книга разяснява триковете и техниките на компютърното хакерство, които можете да използвате, за да подобрите сигурността на своите информационни системи, да откриете важните слаби места в сигурността и да премехнете слабостите, преди криминалните хакери и злоумишлените потребители да се възползват от тях. Това хак
  Цена: 20,00 лв.
 • Право на информационните и комуникационните технологии, ч.1

  Това е първи по рода си научен труд, изследващ систематично правните проблеми на информационните и комуникационните технологии. Aкцент е поставен върху анализа на регулирането на най-важните групи гражданскоправни отношения в този сектор на икономиката. Така е изследван правният статут на електронните документи като ос
  Цена: 22,00 лв.
 • Право на информационните и комуникационните технологии, ч. 2

  Във втория том на монографията авторът насочва фокуса на научното изследване върху административноправните и технологични аспекти на информационните и комуникационните технологии. На първо място задълбочено е анализиран режимът на електронното управление, приложимите принципи при предоставяне на електронни администрати
  Цена: 22,00 лв.
 • Норми и стандарти за управление на информационните системи

  Информационните и комуникационните технологии оказват влияние и предизвикват глобализация на икономиката и трансформацията й в посока на информацията и услугите, базирани на знания. Важна стъпка към тази промяна е изготвянето на стратегически документи и нормативна база, уреждаща взаимоотоншенията в информационното общ
  Цена: 12,00 лв.
 • Вградени и автономни системи
  Вградени и автономни системи
  Васил Георгиев, Мария Нишева, Боян Бончев

  Тази книга е предназначена за обучение на студенти от бакалавърските и магистърските програми в направление Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. В нея са представени основните принципи на проектиране и приложение на вградените системи и системите за обработк
  Цена: 12,00 лв.
 • Сигурност и защита на информацията

  Обект на обсъждане в настоящото пособие е информационната сигурност и защита на информацията в автоматизираните информационни системи и компютърните мрежи. Пособието е предназначено да подпомогне обучението на студентите от Университета по библиотекознание и информационни технологии.
  Цена: 12,50 лв.
 • Щрихи от развитието на изчислителната техника в България

  В книгата са събрани лични спомени на автора и някои факти, свързани с разработките, производството и износа на компютърни системи и устройства. Представени са данни за производството на някои системи и устройства, изнасяни в бившите социалистически страни. Дадени са кратки анализи на организацията на производството на
  Цена: 0,00 лв.
 • Подходи и методи за реализация на софтуерни системи
  Подходи и методи за реализация на софтуерни системи
  Силвия Илиева, Владимир Лилов, Илина Манова

  Учебникът е разработен на основата на опита на авторите при дългогодишното провеждане на курсове по Софтуерни технологии, Управление на проекти, и Управление на качеството за студентите в магистърските програме на ФМИ, основно за тези в програмата по Софтуерни технологии. Този учебник ще бъде добро учебно помагало н
  Цена: 25,00 лв.
 • Ориентирана към услуги архитектура

  В книгата се разглежда ориентираната към услуги архитектура (Service-Oriented Architecture - SOA) и основните й концепции, които представляват интерес за широк кръг специалисти: ръководители на технологични звена, разработчици на приложения, системни администратори, архитекти, бизнес-аналитици и ръководители на бизнес
  Цена: 15,00 лв.
 • Софтуерни технологии
  Софтуерни технологии
  Аврам Ескенази, Нели Манева

  Предмет на настоящата книга е това, което на английски език се нарича Software Engineering. Учебникът представя целия процес на разработване на на софтуерния продукт – моделиране и модели на жизнения цикъл, технологии за разработване, качество и ценообразуване, методи и средства за планиране и управление, правни пробле
  Цена: 17,00 лв.