Елементарна математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Сборник задачи и тестове по математика за 7. клас

  Книгата съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в раздели, които следват съдържанието на учебната програма по математика за 7. клас и материала, включен в одобрените от МОН учебници. Всеки от разделите съдържа: кратка теоретична част; задачи за самостоятелна работа; варианти за контролни работи; задачи за уп
  Цена: 9,00 лв.
 • Сборник задачи и тестове по математика за 10. клас
  Сборник задачи и тестове по математика за 10. клас
  Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Диана Раковска

  Книгата съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в теми за задължителна и профилирана подготовка от учебния материал по математика за 10. клас. В началото на всяка тема е даден необходимият минимален обем от знания - определения, теореми, формули, типични конструкции. Следват примерни задачи с техните решения
  Цена: 9,00 лв.
 • Математика. Помагало за зрелостници, кандидат-студенти и учители, ч. 2

  Настоящото учебно помагало има за цел да помогне на зрелостниците в тяхната подготовка за матурата по математика, а също така и при подготовката им за кандидатстудентските изпити във всички висши училища в България. Подбрани са подходящи задачи от различни български и чуждестранни сборници, които допускат редакция в съ
  Цена: 18,60 лв.
 • Математика. Помагало за зрелостници, кандидат-студенти и учители, ч. 1

  Настоящото учебно помагало има за цел да помогне на зрелостниците в тяхната подготовка за матурата по математика, а също така и при подготовката им за кандидатстудентските изпити във всички висши училища в България. Подбрани са подходящи задачи от различни български и чуждестранни сборници, които допускат редакция в съ
  Цена: 18,60 лв.
 • Успех на матурата по математика
  Успех на матурата по математика
  Юлия Нинова, Снежинка Матакиева

  Помагалото е предназначено за зрелостници и кандидат-студенти, а също така и за гимназисти в процеса на подготовката им по математика. То може да се използва и за подготовка на кандидат-студенти за онези вузове, чиято тема за приемен изпит по формат е близка до формата на матурата по математика. За тази цел могат да се
  Цена: 14,90 лв.
 • Успех на изпита след 4. клас. Математика
  Успех на изпита след 4. клас. Математика
  Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова, Ирина Вутова

  Помагалото е предназначено за подготовка на учениците от 4. клас за външно оценяване по математика и съдържа: насоки и съвети за решаване на отделните задачи от изпита; примерни тестове, съобразени с изискванията на МОН; активен преговор и отработване на техники за решаване на задачите.
  Цена: 12,90 лв.
 • Случайност + Математика

  Настоящата книга е своеобразно ръководство за обучение в решаването на задачи с комбинаторен характер. Тя запознава с „тайните“ на множествата, възможностите за наредба на различни елементи, и как да се преброят тези възможности. Книгата може да се използва както в часовете по СИП в 3.–5. клас, така и за извънкласни
  Цена: 7,80 лв.
 • Сборник задачи и тестове по математика за 9. клас
  Сборник задачи и тестове по математика за 9. клас
  Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Диана Раковска и др.

  Книгата съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в теми за задължителна и профилирана подготовка от учебния материал по математика за 9. клас. В началото на всяка тема е даден необходимият минимален обем от знания - определения, теореми, формули, типични конструкции. Следват примерни задачи с техните решения.
  Цена: 6,80 лв.
 • Сборник задачи и тестове по математика за 8. клас
  Сборник задачи и тестове по математика за 8. клас
  Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Диана Раковска и др.

  Книгата съдържа разнообразни по форма задачи, групирани в теми, които следват съдържанието на учебната програма по математика за 8. клас и материала, включен в одобрените от МОН учебници. В началото на всяка тема е даден минимален обем от знания - определения, теореми, формули, типични конструкции. Следват примерни
  Цена: 6,80 лв.
 • Математика. Сборник за 8. клас
  Математика. Сборник за 8. клас
  Пенка Рангелова, Гинка Бизова, Мария Терзиева

  Сборникът съдържа 66 тестови варианта със задачи по математика за 8. клас, които са групирани в три степени на трудност, по два варианта за всяка степен. Тестовете могат да се използват за проверка и оценка знанията на учениците в клас, за самостоятелна работа, а също така и при подготовка за държавен зрелостен изпит и
  Цена: 7,20 лв.
 • Математика. Сборник за 7. клас
  Математика. Сборник за 7. клас
  П. Рангелова, К. Бекриев, Л. Дилкина, Н. Иванова

  Подборът и подредбата на задачите в темите, примерните контролни работи и тестовете дават възможност за самостоятелна подготовка на учениците, за работа в часовете по ЗП, по ЗИП и по СИП, както и за подготовка за конкурси, състезания и олимпиади по математика. Задачите са подредени по степен на сложност в две групи: гр
  Цена: 10,80 лв.
 • Математика. Сборник за 6. клас
  Математика. Сборник за 6. клас
  П. Рангелова, Н. Иванова, Л. Дилкина, К. Бекриев

  Сборникът включва система от задачи, примерни контролни работи и тестове по математика за 6. клас, чиято целесъобразност е доказана през годините. Задачите са подредени по трудност в две групи: група А – за затвърждаване на основни знания и умения, и група Б – за подготовка за конкурси, състезания и олимпиади. След все
  Цена: 9,00 лв.
 • Сборник от задачи и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика

  Сборникът включва решени примерни задачи, задачи за самостоятелна работа и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика – области, които са част от учебното съдържание по математика за задължителна и профилирана подготовка в средното училище и част от учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по мате
  Цена: 11,99 лв.
 • Матура за отличен. Математика
  Матура за отличен. Математика
  Запрян Запрянов, Юлия Нинова, Диана Раковска и др.

  Учебното помагало съдържа 25 примерни теми, изготвени съобразно учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по математика. Във всяка тема са включени два варианта на тестови задачи - с избираем и с отворен отговор, и задачи, на които трябва да се даде пълното решение. Представени са полезни препоръки при реша
  Цена: 8,90 лв.
 • Математика за зрелостен изпит
  Математика за зрелостен изпит
  Галя Кожухарова, Христо Лесов, Светлозар Дойчев и др.

  Книгата е предназначена за учениците, които ще се явяват на матура по математика. В първата част за всяка от темите от учебно-изпитната програма са дадени основните теоретични знания и задачи за упражнение. Във втората част са включени десет примерни тестови варианта. Третата част съдържа кратки решения на задачите
  Цена: 10,00 лв.