Висша математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Справочник по висша математика

  В справочника са включени основни формули и таблици от няколко раздела на висшата математика: линейна алгебра, аналитична геометрия, анализ, комбинаторика и вероятности.
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 4

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Граница на функция“, „Редове“, „Редове на Фурие“, „Аналитични функции“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са
  Цена: 0,00 лв.
 • Обикновени диференциални уравнения
  Обикновени диференциални уравнения
  Васил Грозданов, Николай Китанов

  Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалностите Математика, Математика и информатика, Информатика, Физика, Физика и математика на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на които авторите четат лекции в последните няколко години. Той също така може да се ползва и от всеки, който проявява инте
  Цена: 24,00 лв.
 • Приложна математика
  Приложна математика
  Марин Маринов

  В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва ку
  Цена: 22,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Третата част съдържа диференциалното и интегрално смятане за функции на няколко променливи, теореми за неявните функции, условни екстремуми, обикновени дифер
  Цена: 12,00 лв.
 • Лицата на Протей. Увод в концептуалната математика

  Тази книга разказва за една нова математическа дисциплина – теория на категориите, която се ражда преди по-малко от седемдесет години в резултат от сътрудничеството между двама от най-изтъкнатите математици на нашето време – Сондърс Мак Лейн и Самуел Айленберг. Вместо да се интересува от определен тип обекти от рода на
  Цена: 24,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Ръководството включва материала по: редици, функции на една променлива, неопределен и определен интеграл, функции на две и повече независими променливи, редове, многократни интеграли, криволинейни и повърхнинни интеграли. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на те
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 1

  Ръководството включва материала по: линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно оптимиране. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на теоремите в повечето случаи са пропуснати. Следват решени примери, които са подбрани така, че да обхванат спецификата на темата. В
  Цена: 15,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Втората част е фокусирана върху диференциалното и интегралното смятане за функции на една реална променлива (включително несобствени интеграли, редици и редо
  Цена: 12,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първата част дава минимума от сведения и означения от теория на множествата и от математическата логика, както и описание на различните видове числа (от есте
  Цена: 12,00 лв.
 • Числени методи за диференциални уравнения
  Числени методи за диференциални уравнения
  Стефка Димова, Татяна Черногорова, Ангелина Йотова

  Учебникът съдържа материала по курса Числени методи за диференциални уравнения, който се чете като задължителен на студентите от специалностите Приложна математика и Информатика във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Учебникът запознава студентите с двата основни к
  Цена: 12,00 лв.
 • Обикновени диференциални уравнения

  Книгата е предназначена за студентите по математика от Факултета по математика и информатика при Софийския университет. Понеже изложението е обстойно, учебникът може да се използва и от лица, самостоятелно изучаващи обикновените диференциални уравнения. В книгата са включени много задачи, които илюстрират или допълват
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 3
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 3
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Третата част на Методическото ръководство за решаване на задачи по висша математика съдържа задачи върху: елементи от диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, елементи от теорията на вероятностите и елементи от математическата статистика. Всеки параграф започва с по
  Цена: 12,00 лв.
 • Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Богдан Александров, Азнив Каспарян, Диана Левченко

  В сборника са дадени основни типове задачи от упражненията по линейна алгебра и аналитична геометрия, които се провеждат със студенти от Факултета по математика и информатика, Физическия и Химическия факултети на Софийския университет " Св. Климент Охридски ". Сборникът може да се използва и в други университети, къдет
  Цена: 20,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия

  Учебникът съдържа елементи от теорията на множествата, комплексните числа и полиномите. Изложени са основните въпроси от матриците, детерминантите и линейните системи уравнения. Разгледана е теорията на линейните пространстра, на евклидовите и унитарните пространства, на линейните оператори в тях, както и теорията на б
  Цена: 18,00 лв.