Висша математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Приложна математика
  Приложна математика
  Марин Маринов

  В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва ку
  Цена: 22,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 3
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Третата част съдържа диференциалното и интегрално смятане за функции на няколко променливи, теореми за неявните функции, условни екстремуми, обикновени дифер
  Цена: 12,00 лв.
 • Лицата на Протей. Увод в концептуалната математика

  Тази книга разказва за една нова математическа дисциплина – теория на категориите, която се ражда преди по-малко от седемдесет години в резултат от сътрудничеството между двама от най-изтъкнатите математици на нашето време – Сондърс Мак Лейн и Самуел Айленберг. Вместо да се интересува от определен тип обекти от рода на
  Цена: 24,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Ръководството включва материала по: редици, функции на една променлива, неопределен и определен интеграл, функции на две и повече независими променливи, редове, многократни интеграли, криволинейни и повърхнинни интеграли. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на те
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 1

  Ръководството включва материала по: линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно оптимиране. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на теоремите в повечето случаи са пропуснати. Следват решени примери, които са подбрани така, че да обхванат спецификата на темата. В
  Цена: 15,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 2
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Втората част е фокусирана върху диференциалното и интегралното смятане за функции на една реална променлива (включително несобствени интеграли, редици и редо
  Цена: 12,00 лв.
 • Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1
  Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи

  Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първата част дава минимума от сведения и означения от теория на множествата и от математическата логика, както и описание на различните видове числа (от есте
  Цена: 12,00 лв.
 • Числени методи за диференциални уравнения
  Числени методи за диференциални уравнения
  Стефка Димова, Татяна Черногорова, Ангелина Йотова

  Учебникът съдържа материала по курса Числени методи за диференциални уравнения, който се чете като задължителен на студентите от специалностите Приложна математика и Информатика във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Учебникът запознава студентите с двата основни к
  Цена: 12,00 лв.
 • Обикновени диференциални уравнения

  Книгата е предназначена за студентите по математика от Факултета по математика и информатика при Софийския университет. Понеже изложението е обстойно, учебникът може да се използва и от лица, самостоятелно изучаващи обикновените диференциални уравнения. В книгата са включени много задачи, които илюстрират или допълват
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 3
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 3
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Третата част на Методическото ръководство за решаване на задачи по висша математика съдържа задачи върху: елементи от диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, елементи от теорията на вероятностите и елементи от математическата статистика. Всеки параграф започва с по
  Цена: 12,00 лв.
 • Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Богдан Александров, Азнив Каспарян, Диана Левченко

  В сборника са дадени основни типове задачи от упражненията по линейна алгебра и аналитична геометрия, които се провеждат със студенти от Факултета по математика и информатика, Физическия и Химическия факултети на Софийския университет " Св. Климент Охридски ". Сборникът може да се използва и в други университети, къдет
  Цена: 20,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия

  Учебникът съдържа елементи от теорията на множествата, комплексните числа и полиномите. Изложени са основните въпроси от матриците, детерминантите и линейните системи уравнения. Разгледана е теорията на линейните пространстра, на евклидовите и унитарните пространства, на линейните оператори в тях, както и теорията на б
  Цена: 18,00 лв.
 • Частни диференциални уравнения

  В тази книга са разгледани основните гранични задачи за класическите уравнения на математическата физика - вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено на въпросите за съществуване и единственост. Изчерпателно са изследвани различните интегрални формули, кои
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник с решени задачи по висша математика

  Сборникът е плод на дългогодишния опит, който авторът има при работата си със студенти от различни висши учебни заведения. В началото на всеки параграф са изложени нужните определения и теоретични постановки, което прави сборника методично ръководство за решаване на задачи. Включени са 34 фигури, които спомагат за по-л
  Цена: 12,00 лв.
 • Комплексни числа
  Комплексни числа
  Сашо Данчев

  Предлаганата книга е адресирана към студентите от ВУЗ, към учениците от горните класове на българското средно училище и към всички, които изучават или ползват теорията на комплексните числа. Книгата формално е разделена на две части. В теоретичната част последователно е разработена теорията на комплексните числа спо
  Цена: 4,50 лв.