Висша математика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 2

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Диференциални уравнения“, „Многократни интеграли“ и „Екстремум на функция с две променливи“. Всички задачи са подробно решени, като в началот
  Цена: 0,00 лв.
 • Частни диференциални уравнения

  В тази книга са разгледани основните гранични задачи за класическите уравнения на математическата физика - вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено на въпросите за съществуване и единственост. Изчерпателно са изследвани различните интегрални формули, кои
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник с решени задачи по висша математика

  Сборникът е плод на дългогодишния опит, който авторът има при работата си със студенти от различни висши учебни заведения. В началото на всеки параграф са изложени нужните определения и теоретични постановки, което прави сборника методично ръководство за решаване на задачи. Включени са 34 фигури, които спомагат за по-л
  Цена: 0,00 лв.
 • Комплексни числа
  Комплексни числа
  Сашо Данчев

  Предлаганата книга е адресирана към студентите от ВУЗ, към учениците от горните класове на българското средно училище и към всички, които изучават или ползват теорията на комплексните числа. Книгата формално е разделена на две части. В теоретичната част последователно е разработена теорията на комплексните числа спо
  Цена: 0,00 лв.
 • Висша математика, ч. 3
  Висша математика, ч. 3
  Любомир Бояджиев, Огнян Каменов

  Учебникът обхваща материала от пет раздела: диференциално смятане на функции на повече променливи, интегрално смятане на функции на повече променливи, основи на диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения и системи, векторен анализ. Освен теорията са предложени и 1518 задачи, решенията и упътванията н
  Цена: 0,00 лв.
 • Висша математика, ч. 4
  Висша математика, ч. 4
  Любомир Бояджиев, Огнян Каменов

  Учебникът обхваща материал от: теория на функциите на комплексна променлива, хармоничен анализ, уравнения на математическата физика, операционно смятане и основи на теория на вероятностите и математическата статистика. За постигане на по-голяма достъпност и яснота на изложението основните понятия, твърдения и факти са
  Цена: 0,00 лв.
 • Ръководство по диференциални уравнения

  Ръководството е предназначено за студентите от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Най-голямо внимание в него е отделено на методите за решаване, или както се казва, за интегриране на диференциални уравнения.
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 3

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Линейна алгебра“, „Аналитична геометрия“ и „Изследване на функция“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са даде
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 1

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Производна на функция“, „Неопределен интеграл“ и „Определен интеграл“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са д
  Цена: 0,00 лв.
 • Числени методи, ч. 1
  Числени методи, ч. 1
  Благовест Сендов, Васил Попов

  Предлаганият учебник по числени методи е предназначен за студентите от Факултета по математика и информатика, но може да послужи и на студенти от други специалности, както и за самообучение. При избора и подреждането на материала авторите са се съобразявали с учебната програма и открояващите се тенденции в световната л
  Цена: 0,00 лв.