Сиела

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Светла Бойчева, Стефка Толева-Стоименова

  Настоящият учебник въвежда в основните математически методи и формални средства за описание на компютърните системи. В него се разглеждат формирането на понятиен апарат, на логическо, алгоритмично, количествено и релационно мислене и прилагането на формални модели в реални задачи. Изграждането на такъв вид мисл
  Цена: 25,00 лв.
 • Учебна среда за обучение по електронни таблици

  Учeбнaтa cрeдa зa обучeниe по eлeктронни тaблици ce cъcтои от три компонeнтa: книжно тяло, в коeто учeбното cъдържaниe e cиcтeмaтизирaно в 14 тeми; cофтуeр (фaйл Ciеla Тablеs.ехе), който ce рaзпроcтрaнявa нa диcкeти, CD или по Интeрнeт; тexнологичнa оргaнизaция, cъобрaзeнa c клacно-урочнa или индивидуaлнa формa зa обуч
  Цена: 11,90 лв.
 • Кратка история на почти всичко

  „Кратка история на почти всичко“ на Бил Брайсън събира на едно място най-важното и най-интересното, което трябва да знаете за съвременната физика, астрономия, биология, генетика, геология и изобщо за развитието на природните науки. По достъпен, разбираем и изключително забавен начин авторът обяснява сложни конц
  Цена: 23,00 лв.
 • Учебна среда за обучение по текстообработка
  Учебна среда за обучение по текстообработка
  Ангел Ангелов, Евелина Копева, Антоанета Фитнева

  Помагалото по текстообработка е прадназначено за всеки, който иска да се научи да работи на Word добре и за когото работата с текстообработващи програми е необходимост. „Учебна среда за обучение по текстообработка“ не е само суха теория, а възможност с практика да научите основните техники. Помагалото дава възможност н
  Цена: 11,50 лв.
 • Компютърни системи
  Компютърни системи
  Пламенка Боровска

  Книгата е предназначена за студенти, докторанти и специалисти, работещи в областта на компютърните системи и архитектури, паралелната обработка на информацията и високопроизводителните системи. Разглеждат се основните архитектурни и технологични аспекти на съвременните компютърните системи – многоядрени процесори, мног
  Цена: 0,00 лв.
 • Структури от данни и програмиране на C++

  Настоящата книга е замислена като уводен курс по структури от данни и програмиране за студентите от направление Информатика и компютърни науки. Тя няма за цел да обяснява C++, а да разгледа по-детайлно някои от най-често използваните в програмирането съставни структури от данни, а също и интересни техни приложения. В к
  Цена: 0,00 лв.
 • Програмиране на C++, ч. 2
  Програмиране на C++, ч. 2
  Магдалина Тодорова

  В книгата разглеждането на основните конструкции на конвенционалното и обектно-ориентираното програмиране е съчетано с изучаването на езика C++. Изложението е неформално, леснодостъпно и с много примери. Основава се на метода на структурното програмиране. Повечето параграфи започват с прост пример, чрез който се въвежд
  Цена: 0,00 лв.
 • Програмиране на C++, ч. 1
  Програмиране на C++, ч. 1
  Магдалина Тодорова

  В книгата разглеждането на основните конструкции на конвенционалното и обектно-ориентираното програмиране е съчетано с изучаването на езика C++. Изложението е неформално, леснодостъпно и с много примери. Основава се на метода на структурното програмиране. Повечето параграфи започват с прост пример, чрез който се въвежд
  Цена: 0,00 лв.
 • UNIX. Системно програмиране

  Книгата е посветена на проблемите, свързани с програмирането в среда UNIX. Изложеният материал се явява общ за операционната система UNIX и нейните производни. Основно внимание се обръща на системното ниво. Дискутират се принципите на изграждане и реализацията на основните механизми на системата, разглеждат се интерфей
  Цена: 15,00 лв.
 • Обектно-ориентирано програмиране. Структури от данни и STL

  Книгата „Обектно-ориентирано програмиране" е подходяща за студенти от специалностите информатика, компютърни науки, софтуерно инженерство, компютърно инженерство и информационни системи. Съдържанието й следва основните препоръки на IEEE/ACM Computing Curricula 2001, Computer Science. Разглеждат се понятия и идеи на обе
  Цена: 25,00 лв.
 • Паралелна информационна обработка
  Паралелна информационна обработка
  Пламенка Боровска, Милена Лазарова

  Книгата е посветена на основните теоретични концепции и приложни аспекти на паралелната обработка на информация. Разгледани са трите основни и взаимно свързани аспекта на паралелните изчисления: системни архитектури, паралелни алгоритми, паралелно програмиране. Съвременните стратегии за повишаване на производителнос
  Цена: 16,00 лв.
 • Вероятностни и статистически методи в комуникациите, ч. 2

  Предлаганата книга запознава читателя със съвременната методология за анализи и разработки в областта на комуникационните технологии. Основното предназначение на книгата е да се използва като учебник за магистърския курс "Вероятностни и статистически методи в комуникациите" в Технически университет - София, но несъмнен
  Цена: 0,00 лв.
 • Вероятностни и статистически методи в комуникациите, ч. 1

  Предлаганата книга запознава читателя със съвременната методология за анализи и разработки в областта на комуникационните технологии. Основното предназначение на книгата е да се използва като учебник за магистърския курс "Вероятностни и статистически методи в комуникациите" в Технически университет - София, но несъмнен
  Цена: 0,00 лв.
 • Linux. Практическо ръководство

  Тази книга се опитва да постави мост между два разделени досега лагера – този на Linux обществото и този на бизнес потребителите. Авторът иска да убеди бизнес потребителите, че Linux е конкурентноспособна и като настолна операционна система, и като единствена система за цялата организация. Книгата ще свърши работа и на
  Цена: 10,00 лв.
 • Висша математика, ч. 3
  Висша математика, ч. 3
  Любомир Бояджиев, Огнян Каменов

  Учебникът обхваща материала от пет раздела: диференциално смятане на функции на повече променливи, интегрално смятане на функции на повече променливи, основи на диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения и системи, векторен анализ. Освен теорията са предложени и 1518 задачи, решенията и упътванията н
  Цена: 0,00 лв.