СОФТЕХ

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Програмиране на Haskell
  Програмиране на Haskell
  Магдалина Тодорова

  Haskell е език за функционално програмиране, създаден през 1990 година с цел в него да се интегрират най-добрите черти на всички съществуващи до момента функционални езици за програмиране. Haskell има следните основни характеристики: не допуска странични ефекти; поддържа отложени изчисления и безкрайни структури, фу
  Цена: 18,00 лв.
 • Математически шлагери
  Математически шлагери
  Михаила Тинчева, Йордан Стоянов

  В този сборник са включени около 350 занимателни математически и логически задачи, дошли от различни времена и народи и станали популярни с увлекателното си съдържание и остроумни решения. Решаването им ще ви достави удоволствие и ще бъде отлична тренировка за развитие на интелекта и творческите ви способности. Ако
  Цена: 15,00 лв.
 • Ръководство по математически анализ, ч. 1
  Ръководство по математически анализ, ч. 1
  Е. Любенова, П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др.

  Първата част на Ръководството по математически анализ съдържа задачи от граници на редици, граници и непрекъснатост на функции, производни, неопределени и определени интеграли и редове. Материалът е съобразен с програмата на студентите от първи курс на Факултета по математика и информатика, но тъй като изложението е по
  Цена: 22,00 лв.
 • Ръководство по теория на вероятностите
  Ръководство по теория на вероятностите
  Й. Стоянов, И. Миразчийски, Ц. Игнатов, М. Танушев

  Ръководството съдържа кратки теоретични бележки, илюстриращи примери и 777 задачи от основните раздели на теорията на вероятностите. Дадени са решения, отговори или упътвания на всички задачи. Книгата е предназначена главно за студентите по математика, информатика и физика от Софийския университет „Св. Климент Охрид
  Цена: 20,00 лв.
 • Семантика на езиците за програмиране
  Семантика на езиците за програмиране
  Александра Соскова, Стела Николова

  Ръководството съдържа задачи върху основните раздели на курса "Семантика на езиците за програмиране", който се чете на студентите от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаване на задачите в него, което пр
  Цена: 9,00 лв.
 • Ръководство по математически анализ, ч. 2
  Ръководство по математически анализ, ч. 2
  Е. Любенова, П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др.

  Втората част на Ръководството по математически анализ включва задачи от диференциално и интегрално смятане на функции на много променливи, интеграли, зависещи от параметър, криволинейни и повърхнинни интеграли, функционални редове и др. В началото на всяка глава е даден без доказателства необходимият теоретичен материа
  Цена: 24,00 лв.
 • Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия
  Богдан Александров, Азнив Каспарян, Диана Левченко

  В сборника са дадени основни типове задачи от упражненията по линейна алгебра и аналитична геометрия, които се провеждат със студенти от Факултета по математика и информатика, Физическия и Химическия факултети на Софийския университет " Св. Климент Охридски ". Сборникът може да се използва и в други университети, къдет
  Цена: 20,00 лв.
 • Линейна алгебра и аналитична геометрия

  Учебникът съдържа елементи от теорията на множествата, комплексните числа и полиномите. Изложени са основните въпроси от матриците, детерминантите и линейните системи уравнения. Разгледана е теорията на линейните пространстра, на евклидовите и унитарните пространства, на линейните оператори в тях, както и теорията на б
  Цена: 18,00 лв.
 • Вероятности и статистика
  Вероятности и статистика
  Боян Димитров, Николай Янев

  В предлагания учебник са разгледани основните понятия и факти от теорията на вероятностите и математическата статистика, съставящи необходимия минимум от знания в тази интензивно развиваща се математическа дисциплина с многобройни и важни приложения в другите науки и практиката. Това е университетски курс, предназна
  Цена: 20,00 лв.
 • Сборник от задачи по аналитична геометрия

  В сборника са застъпени всички класически раздели на аналитичната геометрия. Наред със задачите, изразени с числени данни, са разгледани и общи задачи, някои от които са всъщност теореми, допълващи теоретичния материал от лекциите. Чрез тях именно се изтъква ценността на аналитичната геометрия като метод за установяван
  Цена: 20,00 лв.
 • Математически анализ
  Математически анализ
  Дойчин Дойчинов

  Учебникът представлява сравнително кратък университетски курс по математически анализ, предназначен за първо запознаване с предмета. В него са разгледани всички основни теми от диференциалното и интегралното смятане на функции на една и две променливи. Освен от студентите от Факултета по математика и информатика при Со
  Цена: 24,00 лв.
 • Аналитична геометрия
  Аналитична геометрия
  Грозьо Станилов

  В учебника са дадени основите на аналитичната геометрия на равнината и пространството. Направена е пълна проективна, афинна и метрична класификация на кривите и повърхнините от втора степен. С помощта на линейната алгебра материалът е изграден на векторно алгебрична основа. Това е класически университетски курс, чет
  Цена: 12,00 лв.