Архимед

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Европейско кенгуру. Методически решения
  Европейско кенгуру. Методически решения
  Сава Гроздев, Веселин Ненков

  Настоящата книга съдържа задачите от проведеното през 2015 г. състезание „Европейско кенгуру“. Предложени са методически решения, които позволяват да се проследи пътя на досещане и получаване на верните отговори. Това е в сила най-вече за онези задачи, които спадат към т.нар. нестандартни и за които не съществуват алго
  Цена: 0,00 лв.
 • Задачите на Ру, 11. - 12. клас
  Задачите на Ру, 11. - 12. клас
  Сава Грозев, Веселин Ненков

  Тази книга съдържа темите за възрастова група 11. - 12. клас, давани на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" в периода 2008 - 2014 г. Тук влизат задачите както от областния, така и от националния кръг. Книгата съдържа и няколко теми за подготовка, които имат методически характер. Авторите се над
  Цена: 9,99 лв.
 • Задачите на Ру, 9. - 10. клас
  Задачите на Ру, 9. - 10. клас
  Сава Грозев, Веселин Ненков

  Тази книга съдържа темите за възрастова група 9. - 10. клас, давани на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" в периода 2008 - 2014 г. Тук влизат задачите както от областния, така и от националния кръг. Книгата съдържа и няколко теми за подготовка, които имат методически характер. Авторите се надя
  Цена: 9,99 лв.
 • Задачите на Ру, 7. - 8. клас
  Задачите на Ру, 7. - 8. клас
  Сава Гроздев, Ирина Шаркова

  Тази книга съдържа темите за възрастова група 7. - 8. клас, давани на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" в периода 2008 - 2013 г. Тук влизат задачите както от областния, така и от националния кръг. Книгата съдържа и няколко теми за подготовка, които имат методически характер. Авторите се надяв
  Цена: 9,99 лв.
 • Задачите на Ру, 5. - 6. клас

  Тази книга съдържа темите за възрастова група 5. - 6. клас, давани на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" в периода 2008 - 2013 г. Тук влизат задачите както от областния, така и от националния кръг. Книгата съдържа и няколко теми за подготовка, които имат методически характер. Авторите се надяв
  Цена: 9,99 лв.
 • Задачите на Ру, 1. - 4. клас
  Задачите на Ру, 1. - 4. клас
  Сава Гроздев, Ирина Шаркова

  Тази книга съдържа темите за възрастова група 1. - 4. клас, давани на Международното математическо състезание "Европейско кенгуру" в периода 2008 - 2013 г. Тук влизат задачите както от областния, така и от националния кръг. Книгата съдържа и няколко теми за подготовка, които имат методически характер. Авторите се надяв
  Цена: 12,00 лв.
 • Задачи по формата PISA с решения
  Задачи по формата PISA с решения
  Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

  Тази книга съдържа 85 задачи по формата на PISA с пълните им решения. Подходяща е за подготовка на учениците за приемен изпит по математика след 7. клас Отговорите на всички задачи са дадени в края на книгата.
  Цена: 8,00 лв.
 • Три забележителни точки върху медианите на триъгълника

  Настоящата книга е посветена на геометрията на триъгълника и може да служи за задълбочено усвояване на апарата на барицентричните координати. Тя има и монографичен характер по разглежданата тема за три точки върху медианите в триъгълника. Представените резултати са генерирани с помощта на компютър и са добър пример за
  Цена: 4,75 лв.
 • Около ортоцентъра в равнината и пространството

  Настоящата книга е посветена на различни вариации около една задача от Международната олимпиада по математика в Испания през 2008 г. Задачата дава възможност за обобщения в различни посоки. Тя спомага за описанието на няколко интересни класа криви от втора степен в равнината на даден триъгълник и в равнината на даден в
  Цена: 6,50 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 2
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Ръководството включва материала по: редици, функции на една променлива, неопределен и определен интеграл, функции на две и повече независими променливи, редове, многократни интеграли, криволинейни и повърхнинни интеграли. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на те
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 1

  Ръководството включва материала по: линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно оптимиране. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на теоремите в повечето случаи са пропуснати. Следват решени примери, които са подбрани така, че да обхванат спецификата на темата. В
  Цена: 15,00 лв.
 • Задачи за изброяване на възможности, 5.-7. клас
  Задачи за изброяване на възможности, 5.-7. клас
  Пенка Рангелова, Юлия Кръстева

  С разглеждането на този вид комбинаторни задачи учениците трябва да добият следните компетенции: да намират делителите на естествено число и броя им, да умеят да описват и изчерпват всички възможности и да определят броя на възможностите при преброяване в конкретна ситуация.
  Цена: 0,00 лв.
 • Задачи за изброяване на възможности, 2.-4. клас
  Задачи за изброяване на възможности, 2.-4. клас
  Пенка Рангелова, Юлия Кръстева

  Идеята за написването на този сборник е провокирана от новата програма по математика през учебната 2012/2013 г. В нея се иска учениците да могат да описват всички възможности и да определят броя им в конкретна ситуация, да умеят да събират и умножават появилите се възможности. Колкото по-рано учениците се запознаят с п
  Цена: 0,00 лв.
 • Държавен зрелостен изпит по математика. Общ преговор
  Държавен зрелостен изпит по математика. Общ преговор
  Г. Паскалев, П. Паскалев, Х. Димитрова, К. Димитрова

  Настоящето учебно помагало е разработено по учебно-изпитната програма за Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по математика, изготвена от МОН. Изданието включва: 313 решени задачи, 326 задачи за самостоятелна работа, 10 примерни теста за ДЗИ и 18 теми от ДЗИ, давани през периода 2008 – 2012 г. Всички задачи имат отговори
  Цена: 15,00 лв.
 • Методическо ръководство по висша математика, ч. 3
  Методическо ръководство по висша математика, ч. 3
  Капка Димитрова, Пламен Паскалев

  Третата част на Методическото ръководство за решаване на задачи по висша математика съдържа задачи върху: елементи от диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, елементи от теорията на вероятностите и елементи от математическата статистика. Всеки параграф започва с по
  Цена: 12,00 лв.