Рая

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Справочник по висша математика

  В справочника са включени основни формули и таблици от няколко раздела на висшата математика: линейна алгебра, аналитична геометрия, анализ, комбинаторика и вероятности.
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 4

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Граница на функция“, „Редове“, „Редове на Фурие“, „Аналитични функции“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са
  Цена: 0,00 лв.
 • Помагало по математика за ученици от 4. клас

  Това учебно помагало, състоящо се от над 350 задачи, има за цел да помогне на учениците от 4. клас в овладяване на учебния материал, в създаване на трайни умения и навици за решаване на най-прости уравнения и различните видове словесни задачи и такива с повишена трудност. Посочени са и примерни тестове за Националното
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник от задачи и тестове по математика. Ч. 2. Геометрия

  Във втората част на сборника са включени над 500 подробно решени задачи и тестове от учебната програма за 8. - 12. клас, подходящи за подготовка на зрелостни и конкурсни изпити. Една част от включените задачи и тестове са давани на такива изпити през последните пет години. Решенията са с подробни обяснения, което ще до
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник от задачи и тестове по математика. Ч. 1. Алгебра и тригонометрия

  В първата част на сборника са включени над 700 подробно решени задачи и тестове от учебната програма за 8.-12. клас, подходящи за подготовка на зрелостни и конкурсни изпити. Една част от включените задачи и тестове са давани на такива изпити през последните пет години. Решенията са с подробни обяснения, което ще доприн
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник по комбинаторика и вероятности

  В сборника са събрани около 300 подробно решени задачи по комбинаторика и теория на вероятностите. Това учебно помагало може да служи на учениците, зрелостниците и кандидат-студентите за по-задълбочено овладяване на учебния материал и при подготовката им за изпити по математика.
  Цена: 0,00 лв.
 • Помагало по математика за ученици от 1, 2, 3 клас и техните родители

  Родителите, запознавайки се с указанията в помагалото, успешно ще подпомогнат своите деца в създаването на трайни умения и навици за устно и писмено смятане, както и при решаването на словесните задачи. С показването на различни начини за решаване на една и съща задача, както и с отделянето на най-рационалния от тях, с
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 2

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Диференциални уравнения“, „Многократни интеграли“ и „Екстремум на функция с две променливи“. Всички задачи са подробно решени, като в началот
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 3

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Линейна алгебра“, „Аналитична геометрия“ и „Изследване на функция“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са даде
  Цена: 0,00 лв.
 • Сборник подробно решени задачи по висша математика, ч. 1

  Целта на това учебно пособие е да даде един минимум от знания и умения, необходими за усвояване на задължителния курс по Висша математика. В тази част са разгледани разделите „Производна на функция“, „Неопределен интеграл“ и „Определен интеграл“. Всички задачи са подробно решени, като в началото на всеки раздел са д
  Цена: 0,00 лв.