УИ "Неофит Рилски"

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Обикновени диференциални уравнения
  Обикновени диференциални уравнения
  Васил Грозданов, Николай Китанов

  Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалностите Математика, Математика и информатика, Информатика, Физика, Физика и математика на Югозападния университет „Неофит Рилски“, на които авторите четат лекции в последните няколко години. Той също така може да се ползва и от всеки, който проявява инте
  Цена: 24,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 3

  Третата част на учебника по математически анализ съдържа някои специални глави на анализа. Учебникът има за цел да представи основните твърдения и техники от теорията на криволинейните интеграли, повърхнинните интеграли, теорията на полето, редовете на Фурие и операционното смятане.
  Цена: 17,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 2

  Учебникът е естествено продължение на Математически анализ, ч. 1. Той има за цел да представи основните сведения от теорията на функционалните редици и редове, а също така и основните понятия и твърдения на диференциалното и интегралното смятане на функция на повече реални променливи. Разглежда се и теорията на интегра
  Цена: 17,00 лв.
 • Математически анализ, ч. 1

  Учебникът има за цел да представи основните сведения от теорията на диференциалното и интегралното смятане на функция на една реална променлива. Предназначен е основно за студентите от Югозападния университет „Неофит Рилски“, но може да бъде полезен за всички, които изучават математически анализ.
  Цена: 18,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 17,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 2
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 2
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 17,00 лв.
 • Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1
  Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1
  Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Анка Марковска

  Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задъл
  Цена: 16,00 лв.