Наука и икономика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Интелигентни агенти и мултиагентни системи

  В учебника се разглеждат теоретични постановки и алгоритми, използвани в агентните системи и отговарящи на стандартите на FIPA, приложни области, агент базиран софтуер за моделиране на икономически обекти. Чрез агентната технология се създава съвременна генерация софтуер, който посреща възникващата сложност и се използ
  Цена: 0,00 лв.
 • Въведение в статистиката. Сборник от решени и нерешени задачи

  Сборникът е предназначен за студентите от всички специалности на Икономическия университет – Варна. Структурата и обхвата на представените задачи са съобразени с утвърдената учебна програма по дисциплината и с разработения по нея учебник „Въведение в статистиката“.
  Цена: 0,00 лв.
 • Алгебра
  Алгебра
  Тодор Стоянов

  Учебникът е предназначен за студентите по информатика от Икономическия университет – Варна. Включени са всички основни дялове на алгебрата. Съдържанието е съобразено с учебния план, а изложението е достъпно и разбираемо.
  Цена: 0,00 лв.
 • Електронен бизнес, ч. 2
  Електронен бизнес, ч. 2
  Силвия Парушева, Кольо Несторов

  Електронните финанси и електронното правителство представляват две от основните направления в областта на електронния бизнес, които имат основополагащо значение в съвременните бизнес процеси на фирмите, а също и за крайните потребители. Учебникът е предназначен за студенти–магистри от Икономическия университет – Вар
  Цена: 0,00 лв.
 • Въведение в статистиката
  Въведение в статистиката
  Димитър Радилов, Веселин Хаджиев, Станка Жекова

  Учебникът е написан като обща теория на статистиката, съобразно учебната програма за студентите от Икономическия университет – Варна. В него се дават знания за статистиката като наука, за принципите, подходите и изискванията при планиране, организация и провеждане на статистическото изучаване, за сатистическите величин
  Цена: 0,00 лв.
 • Web технологии
  Web технологии
  Румен Върбанов, Стефан Дражев, Павел Петров и др.

  Учебникът е предназначен за студентите от Икономическия университет – Варна. В него последователно е описана както историята на World Wide Web, така и съвременните програмни средства и платформи за проектиране, изграждане и поддържане на Web сайтове. Акцентира се на прехода от Web 2.0 към Web 3.0, от HTML4 към HTML5, о
  Цена: 12,00 лв.
 • Информатика
  Информатика
  Владимир Сълов, Петко Илиев, Анна Кънчева и др.

  В съвременните условия разширената компютърна грамотност е предпоставка за успешна реализация във всички сфери на икономиката и обществото. Учебникът е предназначен за студентите от Икономическия университет – Варна, но може да бъде от полза както за студентите, така и за всички, които желаят да усъвършенстват познания
  Цена: 0,00 лв.