Софттрейд

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
  • Норми и стандарти за управление на информационните системи

    Информационните и комуникационните технологии оказват влияние и предизвикват глобализация на икономиката и трансформацията й в посока на информацията и услугите, базирани на знания. Важна стъпка към тази промяна е изготвянето на стратегически документи и нормативна база, уреждаща взаимоотоншенията в информационното общ
    Цена: 12,00 лв.
  • Сигурност и защита на информацията

    Обект на обсъждане в настоящото пособие е информационната сигурност и защита на информацията в автоматизираните информационни системи и компютърните мрежи. Пособието е предназначено да подпомогне обучението на студентите от Университета по библиотекознание и информационни технологии.
    Цена: 12,50 лв.