АИ "Проф. Марин Дринов"

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Електродинамика на кристални тела с квазичастични токови носители

  В книгата е изложен основен метод в съвременната квантова теория на кондензираната материя – квазичастичният подход, при окончателното формулиране на който за деформируеми среди авторът има решаващи концептуални приноси. Физическите идеи са поднесени ясно и разбираемо, без това да се отразява на строгостта на резултати
  Цена: 9,00 лв.
 • Физика на живата материя. Течнокристален подход

  „Физиĸa нa живaтa мaтepия“ е пъpвoто изчepпaтeлнo мoнoгpaфичнo изследване y нac нa мoлeĸyлнaтa физиĸa и биoфизиĸa нa живaтa мaтepия. В книгата се paзглeждa ĸaĸтo тeopиятa, тaĸa и eĸcпepимeнтa в тaзи бypнo paзвивaщa ce oблacт нa нayĸaтa. Tpyдът пpeдcтaвя мoдepeн пoглeд въpxy cъcтoяниeтo нa cпeциaлизиpaнaтa литepaтypa, ĸ
  Цена: 12,00 лв.
 • Електрети
  Електрети
  Георги Мекишев

  Монографията е посветена на електретите – електрични аналози на постоянните магнити. В книгата е изяснена същността на електретния ефект, дефинирани са основните параметри на електретите, дадени са кратки исторически сведения. Разгледани са методите за получаване на електрети, за измерване на техните характеристики, вл
  Цена: 14,00 лв.
 • Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи
  Неустойчивост, хаос, турбулентност. Класически и нови подходи
  Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай Витанов

  Книгата води читателя от относително простото - изследване на неустойчивости във флуидите, през относително сложното - приложение на хаоса към механиката на флуидите, до най-сложния и все още нерешен проблем на класическата физика - описание на турбулентното движение на флуидите. Обсъждат се и въпроси, които липсват в
  Цена: 19,00 лв.
 • Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения

  В книгата са разгледани нови математически зависимости за апроксимиране на идеални функции. Използван е метод на компресиране на осцилациите на функцията косинус с базисни функции. В резултат на това се получават апроксимации, много близки до идеалните. Показани са приложения, подкрепени с компютърни програми на MATLAB
  Цена: 24,00 лв.
 • Избрани глави от приложната финансова математика

  В предлаганата монография са разгледани важни за практиката въпроси от финансовата сфера, за решаването на които са приложени редица съвременни резултати от областта на числения анализ. Сериозно предимство е използването на един мощен инструмент като системата Mathematica при числено решаване на примерите, в редица слу
  Цена: 20,00 лв.
 • Щрихи от развитието на изчислителната техника в България

  В книгата са събрани лични спомени на автора и някои факти, свързани с разработките, производството и износа на компютърни системи и устройства. Представени са данни за производството на някои системи и устройства, изнасяни в бившите социалистически страни. Дадени са кратки анализи на организацията на производството на
  Цена: 0,00 лв.
 • Етюди по история на астрономията

  Настоящата книга е резултат от работата на автора в Института по астрономия при Българската академия на науките, както и от многогодишните му лекции по история на астрономията в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Книгата не е подробно изложение на всички астрономически постижения през вековете. Това
  Цена: 15,00 лв.
 • Теория на хаоса (с примери и приложения)

  Дeтeрминиcтичният хaоc e повeдeниe нa нeлинeйни cиcтeми във врeмeто, коeто приличa нa cлучaйно, но нe e тaковa по природa, зaщото ce упрaвлявa от точни дeтeрминиcтични зaкони, изрaзeни c урaвнeния. Paзвитa 300 години cлeд Hютон, когaто клacичecкaтa мeхaникa изглeждa вeчe кaто нaпълно изгрaдeнa нaукa, тeориятa нa хaоca
  Цена: 16,00 лв.
 • Задачи с параметри
  Задачи с параметри
  П. И. Горнщейн, В. Б. Полонски, М. С. Якир

  Книгата е посветена на един от най-интересните и трудни дялове на училищната алгебра - задачите с параметри (главно уравнения, неравенства, системи уравнения и системи неравенства, както и смесени системи). Авторите са подбрали, систематизирали и класифицирали според начините за решаване голям брой (над 1000) задачи, к
  Цена: 12,00 лв.
 • Функционални и диференциални уравнения
  Функционални и диференциални уравнения
  Александър Кючуков, Петър Недевски

  В книгата са изложени различни методи за решаване на функционални и диференциални уравнения. В по-голяма част от задачите авторите са изхождали от конкретни алгебрични, геометрични или физични задачи и са показали как се съставят съответните уравнения. Разгледани са класическите функционални уравнения на Коши, решени с
  Цена: 4,00 лв.
 • Избрани задачи по математика за 5.-8. клас

  В настоящото второ издание съдържанието е актуализирано в съответствие с новите учебни програми. Добавен е теоретичен материал и задачи за равнобедрен трапец и за външно вписана окръжност. Включени са и примерни теми за изпитите след завършен 7. и 8. клас.
  Цена: 5,00 лв.
 • Неочаквана стъпка или сто и тринадесет красиви задачи
  Неочаквана стъпка или сто и тринадесет красиви задачи
  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонски, М. С. Якир

  Авторите на книгата са известни украински математици, публикували редица сборници и популярни книги. Книгата „Неочаквана стъпка или сто и тринадесет красиви задачи“ е предназначена за учениците, които обичат математиката, а и за учителите, които обичат професията си.
  Цена: 2,00 лв.