Издателство на ВУЗФ

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Зимни математически състезания. Енциклопедия

  Книгата съдържа 459 задачи от провежданите в периода 1982-2011 година Зимни математически състезания, които до 1992 г. носят името „Зимни математически празници“. От началото на 2012 г. тези състезания се провеждат в нов формат. Книгата фиксира един период от ежегодни инициативи, които отиват в историята и чието значен
  Цена: 0,00 лв.
 • Финансова математика
  Финансова математика
  Никола Чолаков

  Учебникът по финансова математика е предназначен за студентите от бакалавърската степен ва ВУЗФ и в определен смисъл е надстройка на базисния курс по математика в посока към застраховането и финансите. Целта на учебника е да се запознаят студентите с лихвените сметки и основните математически модели на риска, както и с
  Цена: 12,00 лв.
 • Статистика
  Статистика
  Георги Николов

  Настоящият учебник е съобразен с учебната програма по дисциплината „Статистика”, изучавана във Висшето училище по застраховане и финанси. Той е предназначен за студентите в бакалавърската степен, но може да се ползва и от други лица, които проявяват интерес към статистическите методи за анализ на масови явления. С прим
  Цена: 15,00 лв.
 • Въведение в застрахователната математика

  Тематиката и съдържанието на учебника са ограничени само в областта на математиката на животозастраховането, каквото е класическото разбиране и схващане за дисциплината „Застрахователна математика”. Целта на този курс е студентите да придобият първоначални базисни познания, умения и практически опит в оценката и кол
  Цена: 18,00 лв.
 • Статистика - сборник от задачи

  Настоящият сборник от задачи е съставен според съдържанието на учебната програма по дисциплината „Статистика”, изучавана във Висшето училище по застраховане и финанси. Задачите са от различни области на икономиката, свързани с профила на висшето училище. За по-лесното изчисляване на съответните статистически характерис
  Цена: 12,00 лв.
 • Математика за икономисти

  Предлаганият учебник по математика включва материал по линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на вероятностите. Предназначен е за студентите от Висшето училище по застраховане и финанси, на може да се ползва и от студенти от други икономически или технически университети, както и от иконом
  Цена: 0,00 лв.