UNIX. Системно програмиране

UNIX. Системно програмиране

Автор(и): Лилян Николов
Издателство: Сиела; II изд.; 2009 г.
ISBN: 9789542804574
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

Книгата е посветена на проблемите, свързани с програмирането в среда UNIX. Изложеният материал се явява общ за операционната система UNIX и нейните производни. Основно внимание се обръща на системното ниво. Дискутират се принципите на изграждане и реализацията на основните механизми на системата, разглеждат се интерфейсът на приложните програми (API) и възможностите за неговото използване при програмиране на езика C/C++ чрез стандартна библиотека. На потребителско ниво се изучава програмирането с използване на командния език на обвивката (Bourne shell, Korn shell и Bourne-again shell).

Въведение

Гл. 1. Организацията на UNIX
1.1. Стандарти на UNIX
1.2. Структура на UNIX
1.3. Интерфейси на UNIX
1.4. Влизане и излизане от системата

Гл. 2. Процеси
2.1. Адресно пространство на процесите
2.2. Състояние на процесите
2.3. Управление на процесите
2.4. Многопотребителски режим
2.5. Планиране на процеса
2.6. Сигнали
2.7. Интерфейс на приложните програми

Гл. 3. Файлова система
3.1. Типове файлове
3.2. Организация на файловете
3.3. Атрибути на файловете
3.4. Защита на файловете
3.5. Структура на диска
3.6. Управление на дисковото пространство
3.7. Файлова система на BSD
3.8. Файлова система на Linux
3.9. Достъп до данните на файловете
3.10. Заключване на файлове и записи
3.11. Интерфейс на приложните програми

Гл. 4. Входно-изходна система
4.1. Структура на входно-изходната система
4.2. Знаков интерфейс
4.3. Блоков интерфейс
4.4. Прозрачен интерфейс
4.5. Специални устройства
4.6. Интерфейс на приложните програми
4.8. Мултиплексиран и асинхронен вход/изход
4.9. Вход/изход с изобразяване в паметта

Гл. 5. Сигнали
5.1. Типове сигнали
5.2. Интерфейс на приложните програми

Гл. 6. Взаимодействие между процесите
6.1. Фундаментални концепции в System V
6.2. Съобщения
6.3. Семафори
6.4. Обща памет
6.5. Стандартът POSIX
6.6. Програмни канали на основата на STREAMS

Гл. 7. Гнезда и комуникация в мрежа
7.1. Гнезда - основна концепция
7.2. Интерфейс на приложните програми
7.3. Примери за комуникация в мрежа и в локална машина
7.4. Регистриране на грешки

Гл. 8. Многопотоково програмиране
8.1. Същност на потоците
8.2. Многопотокова библиотека
8.3. Пример за многопотокова програма
8.4. Стандартът POSIX

Гл. 9. Програмиране на езика SHELL
9.1. Променливи на обвивката
9.2. Командни процедури
9.3. Предаване на аргументи
9.4. Команда set и настройка на процедури
9.5. Работна среда
9.6. Отменяне на функциите на метазнаците
9.7. Коментари
9.8. Извеждане на текст
9.9. Аритметични операции
9.10. Проверка на стойностите на параметрите
9.11. Команда test
9.12. Exit и код на завършване
9.13. Оператори
9.14. Функции на обвивката
9.15. Обвивките Korn и bash

Приложение 1. Резюме на системните извиквания и функции
Приложение 2. Текстов редактор VI
Приложение 3. Разработване на програми
Приложение 4. Резюме на по-важните команди и други черти на обвивките BOURNE, KORN и BASH
Приложение 5. Команди на UNIX

Литература

Страници: 456
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,500 кг
ID: 2Ю25СЛН001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: