По-ефективен C++

По-ефективен C++

Автор(и): Скот Майерс
Издателство: Зест прес; 2004 г.
ISBN: 9789549341034
Наличност: Да
Цена: 20,00 лв.

Основавайки се на своя дългогодишен опит, авторът обяснява как се пише по-ефективен софтуер, т.е. софтуер, който е по-ефикасен, по-стабилен, по-стегнат, по-преносим и по-лесен за повторно използване.

В книгата подробно са разгледани:
– доказани методи за подобряване на ефективността на програмите, включително задълбочени изследвания на разходите на време и пространство, свързани с отделните механизми на езика C++;
– детайлни описания на по-сложни техники, използвани от експертите по C++, включващи placement new, виртуални конструктори, умни указатели, броене на псевдоними, класове-посредници и множествено виртуализиране;
– примери за ефектите от обработването на изключения върху структурата и поведението на класовете и функциите в C++;
– практическо приложение на нови механизми на езика като bool, mutable, explicit, namespace, член-шаблони, STL и други.

Специални благодарности
Въведение

Основи

Съвет 1: Правете разлика между указатели и псевдоними
Съвет 2: Предпочитайте преобразуванията на типове от C++
Съвет 3: Никога на третирайте масивите полиморфично
Съвет 4: Избягвайте ненужните констртуктори по подразбиране

Оператори

Съвет 5: Внимавайте с дефинираните от потребителите функции за преобразуване
Съвет 6: Правете разлика между префиксните и постфиксните форми на операторите за увеличаване и намаляване.
Съвет 7: Никога не предефинирайте &&, || или ,
Съвет 8: Научете различните значения на new и delete

Изключения

Съвет 9: Използвайте деструкторите, за да предотвратите загуба на ресурси
Съвет 10: Избягване на загуба на ресурси в конструкторите
Съвет 11: Не позволявайте на изключенията да напускат деструкторите
Съвет 12: Научете по какво хвърлянето на изключение се различава от подаването на параметър или от извикването на виртуална функция
Съвет 13: Улавяйте изключения по псевдоним
Съвет 14: Използвайте спецификациите на изключения разумно
Съвет 15: Научете цената на обработването на изключения

Ефективност

Съвет 16: Не забравяйте правилото 80-20
Съвет 17: Използвайте мързеливо оценяване
Съвет 18: Амортизирайте цената на очакваните изчисления
Съвет 19: Научете произхода на временните обекти
Съвет 20: Оптимизиране на връщаните стойности
Съвет 21: Предефинирайте, за да избегнете неявното преобразуване на типове
Съвет 22: По възможност използвайте op= вместо op
Съвет 23: Не забравяйте алтернативните библиотеки
Съвет 24: Научете цените на виртуалните функции, множественото наследяване, виртуалните базови класове и RTTI

Техники

Съвет 25: Виртуализиране на конструктори и на функции, които не са членове на някакъв клас
Съвет 26: Ограничаване на броя на обектите от даден клас
Съвет 27: Изискване или забраняване на използванeто на обекти в динамичната памет
Съвет 28: Умни указатели
Съвет 29: Броене на псевдоними
Съвет 30: Класове-посредници
Съвет 31: Създаване на функции, виртуални по отношение на повече от един обект

Разни

Съвет 32: Програмирайте в бъдеще време
Съвет 33: Правете всички междинни класове абстрактни
Съвет 34: Научете как да комбинирате C++ със C в една програма
Съвет 35: Запознайте се със стандарта на езика

Препоръчвана литература
Реализация на auto_ptr
Индекс
Индекс на примерните класове

Страници: 348
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,640 кг
ID: 2П62ЕСМ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: