MATHEMATICA

MATHEMATICA

Автор(и): Йордан Тончев
Издателство: Техника; 2013 г.
ISBN: 9789540307022
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

Книгата представлява практическо ръководство за работа с програмната система MATHEMATICA - една от водещите системи за компютърна алгебра. Съвременните версии на MATHEMATICA предоставят разнообразни процедури за символни преобразувания, числени пресмятания и визуализация на резултатите. Системата е известна с оригиналния си стил на програмиране и поддръжката на множество други стилове. Предназначена е за студенти, докторанти, преподаватели, инженери и специалисти от всички области на науката и техниката, прилагащи приблизителни и точни математически методи в своята работа.

Предговор

1. Първи стъпки в МАТНЕМАТIСА
1.1. Графичен интерфейс
1.2. Видове клетки и тяхното обкръжение
1.3. Въвеждане на текст, изрази и команди
1.4. Провеждане на изчисления
1.5. Примери
1.6. Получаване на помощна информация - help
1.7. Работа с пакети програми - packages

2. Структури от данни в МАТНЕМАТIСА
2.1. Списъци - lists
2.2. Вектори и матрици
2.3. Изрази - expressions
2.4. Символни низове - strings

3. Математика с МАТНЕМАТIСА
3.1. Относно символните и числени пресмятания
3.2. Операции над изрази
3.3. Математически анализ
3.4. Оптимизация
3.5. Интегрални преобразувания
3.6. Работа с полиноми
3.7. Интерполация и апроксимация на таблични данни
3.8. Линейна алгебра
3.9. Специални и обобщени функции
3.10. Генератори на случайни числа

4. Решаване на уравнения
4.1. Алгебрични уравнения
4.2. Диференциални уравнения
4.3. Приложение на преобразуванието на Лаплас за решаване на диференциални и интегрални уравнения
4.4. Рекурентни уравнения

5. Графика и анимация в МАТНЕМАТIСА
5.1. Двумерна графика
5.2. Тримерна графика
5.3. Анимация
5.4. Графичното приложение Manipulate
5.5. Редактиране и експортиране на графика

6. Програмирането в МАТНЕМАТIСА
6.1. Кратки форми на някои аритметични оператори
6.2. Логически отношения, оператори и функции
6.3. Процедурно програмиране
6.4. Функционално програмиране
6.5. Програмиране с шаблони и преобразуващи правила
6.6. Оптимизиране на програмите
6.7. Входно-изходни оператори, работа с файлове
6.8. Съхраняване на потребителски функции

7. Решения на избрани задачи с МАТНЕМАТIСА

8. Форматиране и структуриране на тетрадки
8.1. Форматиране на текст, клетки и тетрадки
8.2. Форматирано извеждане на екрана
8.4. Маркери (tags) и хипервръзки
8.5. Заглавия, секции и подсекции
8.6. Инициализиращи клетки
8.7. Експортиране в различни формати

9. Динамика на механични системи
9.1. Праволинейно движение на материална точка
9.2. Равнинно движение на материална точка в декартова координатна система
9.3. Теорема за изменение на кинетичната енергия в диференциален вид
9.4. Уравнения на Лагранж

10. Трептения на механични системи
10.1. Трептения на системи с една степен на свобода
10.2. Трептения на системи с произволен брой степени на свобода
10.3. Свободни трептения на запъната греда

Приложение 1. Основни функции и оператори в МАТНЕМАТIСА
Приложение 2. Списък на избрани потребителски процедури

Литература

Страници: 240
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,310 кг
ID: 2М39ПЙТ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: