MATLAB 7, ч. 1

MATLAB 7, ч. 1

Автор(и): Йордан Тончев
Издателство: Техника; II изд.; 2010 г.
ISBN: 978540306940
Наличност: Да
Цена: 17,00 лв.

Книгата представлява практическо ръководство за работа с MATLAB - най-популярната интегрирана програмна система за аналитични преобразувания, числени пресмятания и графично представяне на резултатите. Предназначена е за студенти, докторанти, преподаватели, инженери и специалисти от всички области на науката и техниката, прилагащи приблизителни и точни математически методи в своята работа.

Предговор

1. Работната среда на MATLAB 7
1.1. Графичен потребителски интерфейс
1.2. Системни команди. Help. Demo

2. Основни обекти и операции в MATLAB
2.1. Изрази - числа, променливи, математически оператори и функции
2.2. Операции с вектори, матрици и полиноми

3. Програмирането в MATLAB
3.1. Структури от данни
3.2. Файлове - скриптови файлове, файл-функции, файлове с данни
3.3. Управляващи оператори
3.4. Допълнителни сведения за файл-функциите
3.5. Локализиране и отстраняване на грешки. Оптимизация

4. Графика и анимация
4.1. Двумерна графика
4.2. Тримерна графика
4.3. Редактиране, печат, съхраняване и вмъкване на графика в документ
4.4. Дескрипторната графика на MATLAB
4.5. Анимация
4.6. Някои проблеми с кирилицата и тяхното отстраняване

5. Интегриране на MATLAB с MS Word - Notebook
5.1. Конфигуриране на Notebook
5.2. Работа в средата на Notebook
5.3. Дефиниране на команди на MATLAB като входни клетки
5.4. Изпълнение на команди на MATLAB
5.5. Форматиране и отпечатване на М-книга
5.6. Характерни особености на Notebook и препоръки за ефективна работа

6. Основни действия със Simbolic Math Toolbox
6.1. Дефиниране на символни променливи, изрази и функции
6.2. Аритметика с променлива точност - VPA
6.3. Опростяване и преобразуване на символни изрази
6.4. Решаване на задачи от линейната алгебра
6.5. Решаване на задачи от математическия анализ
6.6. Решаване на алгебрични и трансцендентни уравнения
6.7. Аналитично решаване на диференциални уравнения

7. Допълнителни възможности на Simbolic Math Toolbox
7.1. Интегрални преобразувания
7.2. Обобщени (импулсни) функции
7.3. Генериране на код от символни изрази
7.4. Специални математически функции

8. Използване на пълните възможности на програмните системи MuPAD и Maple
8.1. Работа с MuPAD от работната среда на MATLAB
8.2. Директна работа в средата на MuPAD
8.3. Различия между синтаксиса на MATLAB и MuPAD
8.4. Изпълнение на функции на Maple от работната среда на MATLAB

9. Основни числени методи в MATLAB
9.1. Решаване на системи линейни алгебрични уравнения
9.2. Собствени стойности и собствени вектори
9.3. Корени на алгебрични и трансцендентни уравнения
9.4. Минимум на функция на една и на няколко променливи
9.5. Числено пресмятане на определени интеграли
9.6. Апроксимация и интерполация

Приложения

Страници: 320
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,465 кг
ID: 2М39ПЙТ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: