Maple

Maple

Автор(и): Йордан Тончев
Издателство: Техника; 2013 г.
ISBN: 9789540307022
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

Книгата представлява практическо ръководство за работа с Maple - една от най-разпространените системи за компютърна алгебра. Съвременните версии на Maple предоставят разнообразни процедури за символни преобразувания, числени пресмятания и визуализация на резултатите. Предназначена е за студенти, докторанти, преподаватели, инженери и специалисти от всички области на науката и техниката, прилагащи приблизителни и точни математически методи в своята работа.

1. Първи стъпки в Maple
1.1. Графичен интерфейс
1.2. Режими на работа - Document и Worksheet mode
1.3. Формати за въвеждане на текст, изрази и команди
1.4. Въвеждане и пресмятане на изрази
1.5. Примери
1.6. Помощните инструменти Assistants, Tutors и Tasks
1.7. Получаване на помощна информация - help
1.8. Работа с допълнителните пакети програми - packages

2. Структури от данни в Maple
2.1. Математически изрази
2.2. Последователности - sequences
2.3. Списъци - lists
2.4. Множества - sets
2.5. Масиви - arrays
2.6. Таблици - tables
2.7. Операнди и функциите op и nops
2.8. Символни низове - strings

3. Математика с Maple
3.1. Работа с изрази
3.2. Математически анализ
3.3. Оптимизация
3.4. Интегрални преобразувания
3.5. Работа с полиноми
3.6. Линейна алгебра
3.7. Специални функции
3.8. Генератори на случайни числа
3.9. Изследване на изрази с Exploration Assistant

4. Решаване на уравнения
4.1. Алгебрични уравнения
4.2. Обикновени диференциални уравнения
4.3. Частни диференциални уравнения
4.4. Линейни интегрални уравнения
4.5. Приложение на преобразуванието на Лаплас за решаване на диференциални и интегрални уравнения

5. Графика и анимация в Maple
5.1. Двумерна графика
5.2. Тримерна графика
5.3. Анимация
5.4. Операции с графични обекти
5.5. Графичното приложение Interactive Plot Builder

6. Програмирането в Maple
6.1. Управляващи оператори
6.2. Итеративни команди
6.3. Съкращения, макроси и функции
6.4. Потребителски процедури
6.5. Входно-изходни оператори
6.6. Съхраняване на потребителски процедури

7. Решения на избрани задачи с Maple

8. Форматиране и структуриране на Maple документи
8.1. Форматиране на текст
8.2. Използване на таблици
8.3. Маркери и хипервръзки
8.4. Създаване на секции и подсекции
8.5. Скриване на части от документа
8.6. Автоматично изпълнение на части от документа
8.7. Скициране върху платно - canvas

9. Динамика на механични системи
9.1. Праволинейно движение на материална точка
9.2. Равнинно движение на материална точка в декартова координатна система
9.3. Теорема за изменение на кинетичната енергия в диференциален вид
9.4. Уравнения на Лагранж

10. Трептения на механични системи
10.1. Трептения на системи с една степен на свобода
10.2. Трептения на системи с произволен брой степени на свобода
10.3. Свободни трептения на запъната греда

Приложение. Основни функции и оператори в Maple
Литература

Страници: 240
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,365 кг
ID: 2М45ЬЙТ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: