Принципи на базите от данни

Принципи на базите от данни

Автор(и): Юлиана Пенева
Издателство: Нов български университет; 2017 г.
ISBN: 9789545359996
Наличност: Да
Цена: 16,00 лв.

В книгата се анализират и систематизират принципите на базите от данни. Сбито са изложени теоретичните основи на релационните бази от данни, както и проектантските и технологични похвати при тяхното изграждане. Съзнателно са избегнати примери с конкретен софтуер. Изложението цели систематично представяне на основните практически действия при разработването в съвременни условия на бази от данни и съответните им информационни системи.

Въведение

Глава 1. Организиране на данни и информация. Файлове и бази от данни

1.1. Подходи за управление на данните
1.2. Характеристики на традиционния подход
1.3. Характеристики на подхода „бази от данни“
1.4. Потребители на базите от данни
1.5. Кратка историческа справка

Глава 2. Моделиране на данните. Архитектура и компоненти на СУБД
2.1. Моделиране на данните
2.2. Класификация на моделите
2.3. Архитектура на СУБД
2.4. Езици и интерфейси за работа с базата
2.5. Функционални компоненти на СУБД

Глава 3. Релационен модел
3.1. Основни понятия на релационния модел
3.2. Релационни ограничения
3.3. Релационни операции
3.4. Кога СУБД е наистина релационна?

Глава 4. Преглед на езика SQL
4.1. Дефиниране на данни в SQL
4.2. Основни заявки на SQL
4.3. Работа с вложени заявки
4.4. Агрегатни функции в SQL
4.5. Групиране и сортиране
4.6. Общ вид на SQL заявка
4.7. Обновяване на базата
4.8. Допълнителни възможности на SQL

Глава 5. Нормализация на релационни бази
5.1. Евристични правила при проектиране на релационни бази от данни
5.2. Функционални зависимости
5.3. Процесът „нормализация“
5.4. Първа нормална форма
5.5. Втора нормална форма
5.6. Трета нормална форма
5.7. Обща дефиниция на втора и трета нормална форма

Глава 6. Концептуално моделиране
6.1. Концептуално моделиране при проектиране на бази от данни
6.2. Модел „обект – връзка“ (E-R модел)
6.3. Абстракция на данните и представяне на знания
6.4. Подобрен E-R модел
6.5. Концептуално моделиране чрез клас-диаграми на UML

Глава 7. Проектиране и администриране на бази от данни
7.1. Жизнен цикъл на информационна система
7.2. Процесът „проектиране на бази от данни“

Глава 8. Разпределени системи за управление на бази от данни
8.1. Основни понятия
8.2. Функции и архитектура на разпределена СУБД
8.3. Архитектура „клиент-сървър“
8.4. Фрагментиране, разпределение и дублиране на данните
8.5. Обработка на заявките при разпределени бази от данни
8.6. Правила на Дейт за разпределена СУБД

Глава 9. Управление на трансакции
9.1. Основни понятия
9.2. Проблем при обработване на конкурентни трансакции
9.3. Графици. Свеждане до последователен график
9.4. Методи за управление на едновременния достъп до базата от данни

Глава 10. Обектни системи за управление на бази от данни
10.1. Модерни приложения на технологията „бази от данни“
10.2. Недостатъци на релационния модел
10.3. Основни понятия и принципи на обектно-ориентирания подход
10.4. Обектни СУБД – дефиниции и стратегии за разработване
10.5. Характеристики на обектно-ориентираните СУБД
10.6. Особености на обектно-релационните СУБД
10.7. Стандарти

Глава 11. Технология „бази от данни“ и Web
11.1. Интернет и Web – основни понятия
11.2. Web платформа за приложения от тип „бази от данни“
11.3. Интеграция на Web и СУБД срез специализирани езици и интерфейси
11.4. Фирмени решения за интеграция на Web и СУБД

Глава 12. Организация на хранилища с данни (Datawarehousing)
12.1. Процесът Datawarehousing
12.2. Архитектура на хранилището с данни
12.3. Информационни потоци в хранилището с данни
12.4. Средства и технологии за изграждане на хранилища с данни
12.5. Моделиране на данните в хранилища с данни
12.6. Средства за аналитична интерактивна обработка
12.7. Извличане на данни (Data Mining)

Глава 13. Физическа организация на базите от данни
13.1. Процесът „проектиране на физическата база“
13.2. Елементи на физическата база от данни
13.3. Видове файлови организации
13.4. Методи за проектиране на физическата база
13.5. Добри практики при проектиране на физическата база

Заключение

Страници: 428
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,620 кг

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: