Компютърна графика и фотореалистична визуализация

Компютърна графика и фотореалистична визуализация

Автор(и): Стоян Малешков, Веселин Георгиев
Издателство: Нов български университет; 2014 г.
ISBN: 9789545358067
Наличност: Да
Цена: 25,00 лв.

В учебника са представени основните понятия, подходи и методи на компютърната графика и фотореалистичната визуализация. Знанията, които студентите ще придобият, ще им позволят творчески да комбинират и пълноценно да прилагат модерните средства за графична обработка при решаването на практически задачи от различни приложни области.

Книгата е ориентирана към студентите от департамент "Информатика" на НБУ. Може да служи и като фундамент за курсове, свързани с изучаването на различни графични програмни продукти. Подходът при представяне на учебния материал е универсален, което позволява учебникът да бъде използван както в НБУ, така и в други университети.

Предговор

Глава 1. Компютърна графика - основни понятия
1.1. Исторически бележки
1.2. Предмет на компютърната графика
1.3. Подходи за описание и създаване на графични изображения
1.4. Области на приложение на компютърната графика

Глава 2. Интерактивна графична система
2.1. Обща структура на интерактивна графична система
2.2. Предназначение на графичната библиотека
2.3. Логически входни графични устройства и режими на работа
2.4. Пример за създаване на приложна програма - работа с Processing
2.5. Програмни средства за креативно програмиране

Глава 3. Геометрични трансформации
3.1. Двумерни геометрични трансформации
3.2. Хомогенни координати и двумерни трансформации в хомогенни координати
3.3. Съставни двумерни трансформации в хомогенни координати
3.4. Тримерни геометрични трансформации
3.5. Геометрични трансформации чрез смяна на координатната система

Глава 4. Трансформация на изгледа
4.1. Координатни системи в двумерната компютърна графика
4.2. Трансформация на изгледа
4.3. Трансформация на изгледа при промяна на началото на координатна система и ориентация на вертикалната ос надолу
4.4. Операции на промяна на начина на визуализация, свързани с трансформацията на изгледа
4.5. Нормирана координатна система на устройството

Глава 5. Проекции
5.1. Паралелна проекция
5.2. Перспективни проекции

Глава 6. Тримерно визуално преобразувание
6.1. Основни параметри на синтетична компютърна камера
6.2. Тримерно визуално преобразувание
6.3. Изрязване на обектите по границата на видимия обем

Глава 7. Геометрични модели
7.1. Видове геометрични модели
7.2. Скелетен модел
7.3. Повърхностен модел
7.4. Формат OBJ
7.5. Продукционни обемни модели
7.6. Твърдотелни модели
7.7. Обемни модели, описани чрез разделяне на пространството
7.8. Граф на сцената

Глава 8. Видимост на линии и повърхности
8.1. Увод
8.2. Алгоритъм на плуващия хоризонт
8.3. Премахване на задните стени
8.4. Алгоритъм на сканиращата линия (scanline algorithm)
8.5 Алгоритъм на художника
8.6. Алгоритъм "буфер за дълбочина" (z-buffer)
8.7. Алгоритъм "А-буфер"
8.8. Алгоритъм "Тестване с лъч" (Ray casting)
8.9. Алгоритъм на Warnock
8.10. BSP-дървета

Глава 9. Възприемане на светлината. Цвят и цветови системи в компютърната графика
9.1. Възприемане на светлината
9.2. Развитие на цветови системи
9.3. Алгоритми за преминаване от една цветова система към друга

Глава 10. Фотореализъм в тримерната компютърна графика
10.1. Фотореализъм в тримерната компютърна графика
10.2. Осветлението на обектите и фотореализъм

Глава 11. Локални модели на осветление
11.1. Локални и глобални модели на осветление
11.2. Локални модели на осветление

Глава 12. Оцветяване на многоъгълници
12.1. Константно запълване
12.2. Метод на Гуро за оцветяване на повърхности
12.3. Метод на Фонг за оцветяване на повърхности

Глава 13. Описание на плавни криви и повърхнини
13.1. Интерполация и апроксимация на криви и повърхнини
13.2. Начини за описание на криви и повърхнини
13.3. Криви на Ермит
13.4. Криви на Безие
13.5. Алгоритъм на Кастело за изчисляване на точка от кривата на Безие
13.6. Повърхнини на Безие
13.7. В-сплайн криви и повърхнини
13.8. NURBS- криви и повърхнини

Глава 14. Текстуриране на тримерни обекти
14.1. Двумерни текстури
14.2. Тримерни текстурни карти
14.3. Други видове текстури
14.4. Артефакти и назъбване на ръбове при текстуриране
14.5. Многопластови текстури

Глава 15. Методи за глобално осветление: трасировки на лъчи
15.1. Класически метод за трасировка на лъчи (метод на Whitted)
15.2. Ускоряване на метода на трасиране на лъчи
15.3. Съвременни подходи при метода на трасиране на лъчи

Глава 16. Методи за глобално осветление: метод на радиацията
16.1. Увод
16.2. Метод на радиацията
16.3. Основно уравнение на радиацията
16.4. Изчисление на коефициент Fji
16.5. Методи за оптимизация и подобряване на качеството на визуализациите
16.7. Недостатъци на метода на радиацията
16.8. Заключение

Глава 17. Съвременни методи за фотореалистични визуализации
17.1. Физични явления и феномени, задължителни за фотореалистичните визуализации
17.2. Съвременни методи за глобално осветление

Литература

Страници: 300
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,560 кг
ID: 2К80ГСМ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: