Право на информационните и комуникационните технологии, ч.1

Право на информационните и комуникационните технологии, ч.1

Автор(и): Георги Димитров
Издателство: Фондация "Право и интернет"; II изд.; 2014 г.
ISBN: 9786197192063
Наличност: Да
Цена: 22,00 лв.

Това е първи по рода си научен труд, изследващ систематично правните проблеми на информационните и комуникационните технологии. Aкцент е поставен върху анализа на регулирането на най-важните групи гражданскоправни отношения в този сектор на икономиката. Така е изследван правният статут на електронните документи като основен инструмент за извършването на правно валидни изявления в електронния свят и на електронния подпис, като белег за авторството на електронните документи. Задълбочено е разгледан режимът на индиректната и директната електронна търговия, включително сключването на различни типове договори по електронен път, правилата, ограничаващи изпращането на непоискани търговски съобщения (спам) и отговорността на доставчиците на услуги на информационното общество. Една глава е посветена на правната закрила на интелектуалната собственост в сферата на ИКТ, като акцент е поставен върху защитата на софтуерните продукти и на договорите за отстъпване права за ползване на такива продукти, на базите данни, както и на закрилата на топологията върху интегралните схеми. Представена е защитата на потребителите в областта на ИКТ.

Предговор

Глава I. Право на информационните и комуникационните технологии – предмет, метод, система и източници
1. Информационните и комуникационните технологии – социална реалност
2. Правото на ИКТ като обективно права
3. Правото на ИКТ като наука
4. Правото на ИКТ като учебна дисциплина

Глава II. Електронни документи. Електронни подписи
1. Електронни документи
2. Електронни подписи
3. Доставчици на удостоверителни услуги

Глава III. Електронна търговия
1. Общи бележки
2. Индиректна електронна търговия
3. Директна електронна търговия

Глава IV. Защита на интелектуалната собственост в областта на ИКТ
1. Общи положения
2. Правна закрила на компютърните програми
3. Правна закрила на базите от данни
4. Правна закрила на компютърните чипове
5. Други права на интелектуалната собственост в ИКТ сектора
6. Правен режим на домейн имената

Главна V. Защита на потребителите в областта на ИКТ
1. Защита на потребителите на услуги на информационното общество
2. Защита на потребителите на удостоверителни услуги
3. Защита на потребителите на електронни съобщителни услуги
4. Защита на потребителите при дистанционните продажби
5. Защита на потребителите при предоставяне на финансови услуги от разстояние

Терминологичен речник
Библиография
Индекс

Страници: 448
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,805 кг
ID: 2П83ИГД001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: