Право на информационните и комуникационните технологии, ч. 2

Право на информационните и комуникационните технологии, ч. 2

Автор(и): Георги Димитров
Издателство: Фондация "Право и интернет"; II изд.; 2014 г.
ISBN: 9786197192063
Наличност: Да
Цена: 22,00 лв.

Във втория том на монографията авторът насочва фокуса на научното изследване върху административноправните и технологични аспекти на информационните и комуникационните технологии. На първо място задълбочено е анализиран режимът на електронното управление, приложимите принципи при предоставяне на електронни административни услуги за нуждите на реформата на администрацията за работа в електронна среда. Също така авторът изследва задълбочено материята относно режима на информацията – закрила на личните данни, закрила на класифицираната информация, правилата за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор. Една глава е посветена на защитата на режима на регулиране на криптографията, като знанията обхождат всички нейни основни аспекти – в сферата на електронните подписи, електронните съобщения, електронното управление и класифицираната информация. На следващо място е изследван за първи път режимът на стандартизацията в областта на ИКТ.

Макар да поддържа висок научен стил и методи на научно изследване, достъпният изказ позволява този труд да се използва от всякакви специалисти – със или без юридическо образование – софтуерни инженери, компютърни специалисти, информационни брокери, служители в съдебната система, адвокати, магистрати и всички заинтересовани лица.

Предговор

Глава I. Електронно управление
1. Общи бележки
2. Нормативно регулиране
3. Обхват на закона за електронното управление
4. Принципи на закона за електронното управление
5. Електронни административни услуги
6. Вътрешен оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
7. Оперативна съвместимост и информационна сигурност

Глава II. Правен режим на информацията
1. Защита на личните данни – общ режим
2. Неприкосновеност на личната сфера при електронните съобщения
3. Достъп до обществена информация
4. Повторно използване на информация от обществения сектор
5. Класифицирана информация

Глава III. Правен режим на криптографията и на стоките с възможна двойна употреба
1. Режим на криптографията при електронните съобщения
2. Режим на криптографията при електронните подписи
3. Режим на криптографията при класифицираната информация
4. Режим на изделията с възможна двойна употреба

Глава IV. Стандартизация в областта на ИКТ
1. Общи положения
2. Процедури за установяване на стандарти
3. Български институт за стандартизация
4. Специфични компетенции на КРС
5. Технически изисквания към продуктите

Терминологичен речник
Библиография
Индекс

Страници: 416
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,745 кг
ID: 2П83ИГД002

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: