Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт

Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт

Автор(и): Галя Новакова
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2016 г.
ISBN: 9789540740560
Наличност: Да
Цена: 18,00 лв.

Представеният учебник покрива съществена част от темите, включени в учебната програма на курса "Управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуерен продукт" от магистърска програма „Електронен бизнес и електронно управление“ във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Учебникът би могъл да се използва и в аналогични курсове във ФМИ и други ВУЗ, както и от Quality Assurance специалисти във фирмите, разработващи софтуерни продукти.

I. Управление на качеството на софтуерен продукт с Agile-Lean методологии
1. Въведение
2. Гъвкава (Agile) методология – начин за управление на проекти в динамична среда
3. Agile манифест
4. Lean методологията – стегната разработка на софтуер
5. Agile-Lean методология – осигуряване на качество

II. Използване на размита логика и изчисления за остойностяване на качеството на софтуерния продукт
1. Въведение
2. Концепция на размитата логика
3. Математически модел на размитите множества
4. Приложение на размитата логика при осигуряване на качеството на софтуера

III. Използване на статистически и вероятностни методи за оценка на качеството на софтуерния продукт
1. Въведение
2. Ролята на статистическите и вероятностните методи при определяне качеството на софтуерния продукт
3. Често използвани метрики
4. Основни групи статистически техники за оценка на качеството
5. Заключение

IV. Методологията TQM за осигуряване на качеството при разработка и поддръжка на софтуер
1. Въведение
2. Дефиниране на качеството
3. Цена на качеството
4. Еволюция на TQM
5. Основни идеи на TQM
5. Използване на инструмент за качество
6. Пример за TQM в компанията Xerox
7. Заключение

V. Многокритериален подход за остойностяването на качеството на софтуерния продукт – Analytic Hierarchy Process (AHP)
1. Какво представлява AHP?
2. Характеристики на AHP
3. Реализация на AHP
4. Какво представлява AHP
5. Алтернативи vs. критерии
6. Критерии vs. цел
7. Обобщение на окончателните приоритети

VI. Методологията Data mining за остойностяване качеството при разработка на софтуерен продукт
1. Същнност на Data mining
2. Основни цели на Data mining
3. Типове Data mining
4. Data mining в софтуерното инженерство
5. Алгоритми за Data mining
6. Data mining cost estimation
7. Инструменти за Data mining

VII. Методи за класификация и клъстеризация на резултатите от остойностяването на качеството на софтуерния продукт
1. Въведение
2. Методи
3. Метод с ръководено и неръководено обучение
4. Заключение

VIII. Методологии „Crystal“ за разработване на софтуерния продукт
1. Въведение
2. Основни характеристики
3. Фамилията методологии „Crystal“
4. Категоризиране на проекти
5. Силни и слаби страни на методологиите „Crystal“
6. Примери за методологии „Crystal“
7. Заключение

Страници: 180
Формат: 60х90/16 (14,5х 21,5 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,260 кг
ID: 2М79МГН001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: