Математика за студенти по икономика  и управление, ч. 1

Математика за студенти по икономика и управление, ч. 1

Автор(и): Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; II изд.; 2012 г.
ISBN: 9789540733685
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

Учебникът излиза в три части и съответства на учебния курс по математика за студентите от Стопанския факултет при Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Първата част дава минимума от сведения и означения от теория на множествата и от математическата логика, както и описание на различните видове числа (от естествени до комплексни). Разглеждат се някои основни понятия от комбинаториката и финансовата математика. Подробно са изложени аналитичната геометрия (прави, равнини, вектори) и линейната алгебра (векторни пространства, детерминанти, матрици, системи линейни уравнения). Изложението е илюстрирано с множество примери, поясняващи основните теоретични или приложни моменти. Освен това са приведени и голям брой задачи за упражнение със съответните решения или упътвания.

Предговор

Глава 1. Елементи от теорията на множествата
1.1. Множества
1.2. Декартови произведения на множества. Релации. Функции

Глава 2. Числа. Полиноми. Рационални функции
2.1. Понятието число
2.2. Понятие за мощност на множество
2.3. Някои приложения на математическата индукция
2.4. Координатни системи в равнината и графично представяне на числови функции
2.5. Комплексни числа
2.6. Полиноми. Рационални функции

Глава 3. Аналитична геометрия
3.1. Предварителни сведения. Елементарни геометрични задачи в равнината
3.2. Уравнения на права линия в равнината
3.3. Криви от втора степен
3.4. Аналитична геометрия в пространството

Глава 4. Линейни математически модели в икономиката - елементарни примери
4.1. Математически модели
4.2. Графично изследване на модели
4.3. Диференчни уравнения от първи ред
4.4. Приложения

Глава 5. Линейна алгебра
5.1. Линейни векторни пространства
5.2. Подпространство. Базис. Размерност. Ранг на матрица
5.3. Системи от линейни алгебрични уравнения. Детерминанти. Приложения
5.4. Линейни изображения. Изоморфизъм на линейни пространства. Матрично смятане
5.5. Евклидови пространства. Геометрични понятия в R3. Примери

Задачи за упражнение
Литература

Страници: 136
Формат: 60х84/8 (20,5х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,290 кг
ID: 1М39СЙЙ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: