Сборник с решени задачи по висша математика

Сборник с решени задачи по висша математика

Автор(и): Цоню Екимов
Издателство: Парадигма; 2004 г.
ISBN: 9789543260176
Наличност: Не
Цена: 0,00 лв.

Сборникът е плод на дългогодишния опит, който авторът има при работата си със студенти от различни висши учебни заведения. В началото на всеки параграф са изложени нужните определения и теоретични постановки, което прави сборника методично ръководство за решаване на задачи. Включени са 34 фигури, които спомагат за по-лекото възприемане на материала. Съществената част от задачите са решени подробно. Една малка част са снабдени с упътване и отговор. Ако една задача има само отговор, то в предходните задачи се съдържа методът за нейното решаване.

1. Аналитична геометрия

1.1. Правоъгълна координатна система. Разстояние между две точки. Деление на отсечка в дадено отношение
1.2. Уравнение на права. Ъгъл между две прави. Условие за успоредност и перпендикулярност на две прави
1.3. Смесени задачи върху уравнение на права
1.4. Окръжност

2. Линейна алгебра

2.1. Вектори. Действия с вектори. Линейна зависимост и линейна независимост на вектори. Базис
2.2. Матрици. Видове матрици. Действия с матрици
2.3. Детерминанти. Пресмятане на детерминанти от втори и трети ред
2.4. Детерминанти от по-висок ред. Поддетерминанта. Адюнгирано количество. Свойства на детерминантите
2.5. Обратна матрица. Свойства
2.6. Ранг на матрица. Елементарни преобразувания
2.7. Метод на Гаус-Жордан
2.8. Матрични уравнения
2.9. Системи линейни уравнения
2.10. Системи линейни неравенства
2.11. Графично решаване на системи линейни неравенства в двумерния случай

3. Математическо оптимиране

3.1. Обща задача на линейното оптимиране. Свойства
3.2. Графичен начин за решаване на оптимални задачи в двумерния случай
3.3. Симплекс метод
3.4. Метод на изкуствения базис
3.5. Дуалност (двойнственост) в линейното оптимиране
3.6. Транспортна задача. Математически модел. Свойства

4. Диференциално смятане

4.1. Функция на една променлива. Начини на задаване. Някои елементарни функции
4.2. Обратни тригонометрични функции
4.3. Граница на функция. Неперово число
4.4. Непрекъснатост на функция в дадена точка
4.5. Производна на функция
4.6. Геометричен смисъл на производната
4.7. Приложение на производните при изследване на функции

Страници: 148
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,250 кг
ID: 1С23РЦЕ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: