Линейна алгебра и аналитична геометрия

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Автор(и): Стефка Хинева
Издателство: СОФТЕХ; 2007 г.
ISBN: -
Наличност: Да
Цена: 18,00 лв.

Учебникът съдържа елементи от теорията на множествата, комплексните числа и полиномите. Изложени са основните въпроси от матриците, детерминантите и линейните системи уравнения. Разгледана е теорията на линейните пространстра, на евклидовите и унитарните пространства, на линейните оператори в тях, както и теорията на билинейните и квадратичните форми. Изложена е също и аналитичната геометрия на равнината и пространството. Голяма част от теоретичния материал е илюстрирана със съответните примери и чертежи.

Учебникът е предназначен за студентите от Химическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Може да се ползва също от всички студенти по математика и физика от университета, както и от студенти от други висши учебни заведения, които изучават линейна алгебра и аналитична геометрия.

Предговор

Гл. 1. Множества. Комплексни числа. Полиноми
1. Множества
2. Комплексни числа
3. Полиноми

Гл. 2. Матрици и детерминанти
4. Матрици
5. Детерминанти
6. Ранг на матрица. Обратна матрица

Гл. 3. Системи линейни уравнения
7. Основни понятия
8. Линейни нехомогенни системи
9. Линейни хомогенни системи

Гл. 4. Вектори и координати в тримерно евклидово пространство
10. Вектори. Линейни действия с вектори
11. Координатни системи. Координати на точки и вектори
12. Скаларно, векторно и смесено произведение на вектори

Гл. 5. Уравнения на права и равнина
13. Уравнения на права в равнината
14. Уравнения на равнина
15. Уравнения на права в пространството
16. Взаимни положения на две прави, на права и равнина и на три равнини в пространството

Примерен тест - І част

Гл. 6. Линейни пространства. Евклидови и унитарни пространства
17. Линейни пространства
18. Линейни подпространства
19. Афинно пространство
20. Евклидови и унитарни пространства

Гл. 7. Линейни изображения и линейни оператори
21. Линейни изображения и линейни оператори в линейно пространство
22. Линейни оператори в евклидово и унитарно пространство

Гл. 8. Билинейни и квадратични форми
23. Билинейни и квадратични форми в произволно линейно пространство
24. Билинейни и квадратични форми в евклидово пространство

Гл. 9. Аналитично представяне на линии и повърхнини
25. Общи понятия за линия и повърхнина
26. Окръжност и сфера
27. Цилиндрични, конични и ротационни повърхнини

Гл. 10. Криви и повърхнини от втора степен
28. Конични сечения - елипса, хипербола, парабола
29. Общи уравнения на крива от втора степен
30. Основни повърхнини от втора степен
31. Привеждане на общото уравнение на повърхнина от втора степен в каноничен вид

Гл. 11. Тензори
32. Тензори в произволно линейно пространство
33. Тензори в евклидово пространство

Примерен тест - ІІ част

Страници: 472
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,525 кг
ID: 1Л63АСХ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: