Ръководство по математически анализ, ч. 2

Ръководство по математически анализ, ч. 2

Автор(и): Е. Любенова, П. Недевски, К. Николов, Л. Николова и др.
Издателство: СОФТЕХ; 2008 г.
ISBN: 9789548495400
Наличност: Да
Цена: 24,00 лв.

Втората част на Ръководството по математически анализ включва задачи от диференциално и интегрално смятане на функции на много променливи, интеграли, зависещи от параметър, криволинейни и повърхнинни интеграли, функционални редове и др. В началото на всяка глава е даден без доказателства необходимият теоретичен материал. Голяма част от задачите са решени, а за останалите са посочени упътвания и отговори.

Изданието е предназначено главно за студентите от Факултета по математика и информатика при Софийския университет "Св. Климент Охридски", но може да се използва и от студентите от математическите специалности на други висши учебни заведения, както и за самостоятелна работа.

Предговор

Гл. 1. Редици и редове, чиито членове са функции
1. Сходимост и равномерна сходимост
2. Редици и редове от непрекъснати функции. Диференциране и интегриране на функционални редици и редове
3. Степенни редове. Област на сходимост
4. Развиване на функция в степенен ред
5. Някои приложения на степенните редове

Гл. 2. Несобствени интеграли

Гл. 3. Граници и непрекъснатост на функции на много променливи
1. Граници
2. Непрекъснатост
3. Глобални свойства на непрекъснатите функции. Непрекъснати изображения

Гл. 4. Частни производни
1. Частно диференциране
2. Необходимо условие за съществуване на локален екстремум при наличие на частни производни
3. Теорема на Шварц
4. Диференцуеми функции
5. Диференциране на съставни функции
6. Диференциали
7. Формула на Тейлър
8. Изследване на критични точки
9. Смяна на независимите проманливи
10. Неявни функции
11. Условни екстремуми
12. Изследване на криви
13. Обща смяна на променливите
14. Задачи за числено пресмятане

Гл. 5. Интеграли, зависещи от параметър
1. Елементарна теория
2. Несобствени интеграли, зависещи от параметър. Равномерна сходимост
3. Несобствени интеграли, зависещи от параметър - непрекъснатост, диференциране и интегриране под знака на интеграла
4. Ойлерови интеграли
5. Лебегов интеграл и интеграли, зависещи от параметър

Гл. 6. Многократни интеграли
1. Двойни интеграли. Пресмятане на двойни интеграли
2. Смяна на променливите при двойни интеграли
3. Пресмятане на лица на равнинни фигури
4. Тройни интеграли. Пресмятане на обеми
5. Многократни интеграли
6. Несобствени многократни интеграли

Гл. 7. Криволинейни и повърхнинни интеграли
1. Криволинейни интеграли от първи род
2. Криволинейни интеграли от втори род
3. Формула на Грин и приложения
4. Повърхнинни интеграли
5. Формула на Стокс и Гаус

Гл. 8. Редове на Фурие. Трансформации на Фурие
1. Редове на Фурие
2. Трансформации на Фурие

Отговори

Страници: 546
Формат: 60х84/16 (14,5х20 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,660 кг
ID: 1Р97МЕЛ002

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: