Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1

Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 1

Автор(и): Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Анка Марковска
Издателство: УИ "Неофит Рилски"; 2012 г.
ISBN: 9789546808059
Наличност: Да
Цена: 16,00 лв.

Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задълбочено математически анализ.

1. Елементи от теория на множествата
1.1. Елементи от теория на математическата логика
1.2. Основни формули в логиката на съжденията
1.3. Равнозначност и имплициране
1.4. Знаците за общност и съществуване (квантори)
1.5. Множества и операции над множества
1.6. Декартово произведение на множества

2. Математическа индукция
2.1. Математическа индукция
2.2. Сумиране
2.3. Нютонов бином

3. Безкрайни числови редици
3.1. Числова редица
3.2. Граница на числова редица. Свойства и действия със сходящи редици
3.3. Сходимост и неравенства
3.4. Монотонни редици. Числото e
3.5. Фундаментални редици. Критерии на Коши
3.6. Общи задачи от числови редици

4. Числови редове
4.1. Сходимост на числов ред и неговата сума
4.2. Необходимо условие за сходимост на числов ред
4.3. Редове с комплексни членове
4.4. Критерий на Коши за сходимост на числов ред
4.5. Редове с неотрицателни членове
4.6. Абсолютно и неабсолютно сходящи редове
4.7. Общи задачи от сходимост на редовете

5. Функции на една независима променлива
5.1. Функция. Основни понятия
5.2. Граница на функция
5.3. О-символика
5.4. Непрекъснатост на функция
5.5. Равномерна непрекъснатост на функция

6. Диференциално смятане на функция на една независима променлива
6.1. Производна и диференциал на функция
6.2. Изследване на функция на една реална променлива

7. Интегрално смятане на функции на една независима променлива
7.1. Неопределен интеграл. Непосредствено интегриране
7.2. Внасяне под знака на диференциал
7.3. Пресмятане на интеграли от вида ...
7.4. Интегриране по части
7.5. Пресмятане на интеграли от вида ...
7.6. Интегриране чрез смяна на променливата
7.7. Интегриране на рационални функции
7.8. Интегриране на някои ирационални функции
7.9. Интегриране на трансцедентни функции
7.10. Общи задачи от интеграли

8. Риманов интеграл от функция на една независима променлива
8.1. Интегруемост в риманов смисъл
8.2. Формула на Лайбниц-Нютон
8.3. Интегриране по части при определените интеграли
8.4. Интегриране чрез субституция при определените интеграли
8.5. Общи задачи от определени интеграли
8.6. Лица на равнинни фигури
8.7. Дължина на равнинна дъга
8.8. Обем на ротационни тела
8.9. Лица на ротационни повърхнини
8.10. Приложение на определения интеграл във физиката

Страници: 400
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,610 кг
ID: 1Р97РВГ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: