Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3

Ръководство за решаване на задачи по математически анализ, ч. 3

Автор(и): Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова
Издателство: УИ "Неофит Рилски"; 2013 г.
ISBN: 9789546808806
Наличност: Да
Цена: 17,00 лв.

Ръководството за решаване на задачи по математически анализ е написано в съответствие с учебната програма за тази дисциплина, по която се работи през последните години в Югозападния университет "Неофит Рилски", Благоевград. Но, разбира се, то може да се ползва и от студенти в други университети, които изучават по-задълбочено математически анализ.

1. Интеграли, зависещи от параметър
1.1. Собствени интеграли, зависещи от параметър
1.2. Несобствени интеграли, зависещи от параметър
1.3. Ойлерови интеграли (специални функции)
1.4. Приложение на Ойлеровите интеграли за решаване на определени интеграли

2. Криволинейни интеграли
2.1. Криволинейни интеграли от първи род
2.2. Криволинейни интеграли от втори род
2.3. Формула на Грийн
2.4. Общи задачи

3. Повърхнинни интеграли
3.1. Уравнение на повърхнина
3.2. Повърхнинни интеграли от първи род
3.3. Повърхнинни интеграли от втори род
3.4. Формула на Стокс
3.5. Независимост на интеграла от пътя на интегрирането
3.6. Формула на Остроградски-Гаус

4. Скаларни и векторни полета
4.1. Функция на точка (поле)
4.2. Скаларни полета
4.3. Векторни полета
4.4. Повторни диференциални операции в скаларни и векторни полета
4.5. Интегрални характеристики на векторни полета

5. Редове на Фурие и интеграл на Фурие
5.1. Периодични функции
5.2. Дефиниция на ред на Фурие
5.3. Ред на Фурие за четни и нечетни функции
5.4. Ред на Фурие в произволен интервал
5.5. Ред на Фурие за функции, дефинирани в сегмента [0, l]
5.6. Ред на Фурие в комплексна форма
5.7. Задачи
5.8. Диференциране и интегриране на редове на Фурие
5.9. Интеграл на Фурие и трансформация на Фурие

6. Обикновени диференциални уравнения
6.1. Общи понятия
6.2. Линейни диференциални уравнения от първи ред
6.3. Точни диференциални уравнения. Интегриращ множител
6.4. Диференциални уравнения от първи ред, нерешени относно производната
6.5. Диференциални уравнения от по-висок ред
6.6. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред
6.7. Системи от обикновени линейни диференциални уравнения от първи ред

Страници: 438
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,735 кг
ID: 1Р97РВГ003

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: