Сборник от задачи и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика

Сборник от задачи и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика

Автор(и): Запрян Запрянов, Живка Маринкова
Издателство: Труд; 2008 г.
ISBN: 9789545288159
Наличност: Да
Цена: 11,99 лв.

Сборникът включва решени примерни задачи, задачи за самостоятелна работа и тестове по комбинаторика, вероятности и статистика – области, които са част от учебното съдържание по математика за задължителна и профилирана подготовка в средното училище и част от учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по математика.

Сборникът е предназначен за учениците от средните училища, както и за всеки, който желае да получи знания и умения в областта на комбинаториката, вероятностите и статистиката.

Предговор

Част 1. Комбинаторика, вероятност и статистика - задължителна и профилирана подготовка

Глава първа. Комбинаторика - част първа
1. Съединения. Основни правила за събиране и умножение в комбинаториката
2. Пермутации без повторения
3. Вариации без повторения
4. Комбинации без повторения
5. Задачи за самостоятелна работа

Глава втора. Вероятности - част първа
6. Случайни събития. Класическа вероятност - непосредствено пресмянане
7. Класическа вероятност - пресмятане посредством формулите за пермутации, вариации и комбинации без повторения
8. Задачи за самостоятелна работа

Глава трета. Статистика - част първа
9. Начини за представяне на статистически данни. Централни тенденции - мода, медиана и средна аритметична
10. Задачи за самостоятелна работа. Тестове

Част 2. Комбинаторика, вероятност и статистика - профилирана подготовка. Допълнения

Глава четвърта. Комбинаторика - част втора
1. Нютонов бином. Доказване на комбинаторни тъждества
2. Задачи за самостоятелна работа
3. Съединения с повторения - пермутации, вариации и комбинации с повторения
4. Задачи за самостоятелна работа. Тест

Глава пета. Вероятности - част втора
5. Действия със случайни събития. Условна вероятност. Теореми за събиране и умножение на вероятности
6. Задачи за самостоятелна работа. Тест
7. Теорема за пълната вероятност. Формула на Бейс
8. Задачи за самостоятелна работа
9. Повторяеми опити с два изхода. Формула на Бернули
10. Задачи за самостоятелна работа
11. Геометрична вероятност
12. Задачи за самостоятелна работа

Глава шеста. Статистика - част втора
13. Генерална съвкупност и извадки. Видове разпределения
14. Дисперсия. Средноквадратично и модифицирано средноквадратично отклонение
15. Нормално (гаусово) разпределение. Средна и максимална грешка. Доверителен интервал
16. Задачи за самостоятелна работа. Тест

Отговори и упътвания на задачите за самостоятелна работа
Отговори на тестовете
Литература

Страници: 356
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,425 кг
ID: 1С23ЗЗЗ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: