Статистика

Статистика

Автор(и): Георги Николов
Издателство: Издателство на ВУЗФ; 2011 г.
ISBN: 9789548590167
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

Настоящият учебник е съобразен с учебната програма по дисциплината „Статистика”, изучавана във Висшето училище по застраховане и финанси. Той е предназначен за студентите в бакалавърската степен, но може да се ползва и от други лица, които проявяват интерес към статистическите методи за анализ на масови явления. С примерни данни са показани начините на изчисляване на съответните статистически характеристики с цел по-лесното им разбиране. При повечето характеристики са посочени и статистическите функции, които могат да се използват за компютърното им изчисляване или за прилагането на конкретен метод при статистическия анализ.

Глава 1. Въведение в статистиката
1.1. Възникване и развитие на статистическата практика и наука
1.2. Особености и обхват на статистическата наука
1.3. Организация на статистиката в България
1.4. Основни понятия в статистиката
1.5. Измерителни скали в статистиката

Глава 2. Статистическо изследване
2.1. Обща характеристика на статистическото изследване
2.2. Статистическо наблюдение
2.3. Статистическа групировка

Глава 3. Начини за представяне на статистическите данни
3.1. Статистически редове
3.2. Статистически таблици
3.3. Статистически графични изображения

Глава 4. Средни величини
4.1. Същност на средните величини и изисквания при тяхното изчисляване
4.2. Видове средни величини
4.3. Алгебрични средни
4.4. Неалгебрични средни
4.5. Съотношение между средната аритметична и неалгебричните средни

Глава 5. Статистическо разсейване
5.1. Същност и значение на статистическото разсейване
5.2. Измерители на статистическото разсейване
5.3. Съотношение между измерителите на статистическото разсейване

Глава 6. Статистическа асиметрия и ексцес
6.1. Същност и видове статистическа асиметрия и ексцес
6.2. Измерване на статистическата асиметрия
6.3. Измерване на ексцеса

Глава 7. Репрезентативни статистически изследвания
7.1. Същност на репрезентативните статистически изследвания и начини за формиране на извадки
7.2. Видове оценки и грешки при репрезентативните статистически изследвания
7.3. Начини за определяне на обема на извадките

Глава 8. Статистически анализ на динамични редове
8.1. Изисквания при статистическия анализ на динамични редове
8.2. Компоненти на общото развитие
8.3. Измерители на общото развитие
8.4. Изглаждане на динамичните редове
8.5. Сезонни колебания

Глава 9. Индекси
9.1. Същност на индексите и видове индекси
9.2. Динамични индекси на обем, равнище и маса
9.3. Динамични индекси при променлив и постоянен състав и на структурната промяна

Глава 10. Статистически анализ на зависимости
10.1. Обща характеристика на зависимостите
10.2. Регресионен анализ
10.3. Корелационен анализ

Отговори на тестовете за самооценка
Приложения
Използвана литература

Страници: 190
Формат: 60х84/8 (20,5х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,470 кг
ID: 1С73ЬГН001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: