Статистически методи в поведенческите и социалните науки

Статистически методи в поведенческите и социалните науки

Автор(и): Красимир Калинов
Издателство: Нов български университет; III изд.; 2013 г.
ISBN: 9789545357985
Наличност: Да
Цена: 25,00 лв.

Книгата съдържа принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите и социалните науки, и има за цел да подпомогне интересуващите се от приложната страна на статистиката в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област.

Книгата има характер на въведение в тази дисциплина, така че изложението започва с най-елементарните описателни методи и след това се поднасят по-сложните подходи. Изложението е затворено. В текста се съдържат всички формули и определения, необходими за разбирането на материята. Читателят ще добие представа не само за прилагането на формулите, но и за логиката при използването на статистическите методи.

Всяка глава има резюме, упражнения и задачи, които илюстрират и задълбочават разбирането на методите. Последните няколко глави имат за цел да запознаят читателя с по-сложните статистически модели, без да се навриза в дълбочина.

Предговор

1. Въведение
2. Представяне и описание на данните
3. Описание на разпределенията: мерки на централната тенденция и разсейването
4. Вероятност
5. Случайни променливи
6. Стандартни стойности и нормална крива
7. Корелация: измерване на взаимовръзки
8. Типове коефициенти на взаимовръзка
9. Въведение в статистическия извод: оценяване
10. Въведение в статистическия извод: проверка на хипотези
11. Проверка на хипотези: една извадка
12. Проверка на хипотези: две извадки
13. Проверка на хипотези: повече от две извадки. Дисперсионен анализ: класификация по един фактор
14. Методи за множествени сравнения
15. Дисперсионен анализ: класификация по два фактора
16. Израни непараметрични тестове за проверка на хипотези
17. Линейна регресия - оценяване и предвиждане
18. Множествена корелация, множествена регресия и предвиждане
19. Анализ на времеви редове

Отговори на избрани задачи
Кратък англо-бъгларски речник на някои от статистическите термини
Статистически таблици
Препоръчителна литература
Предметен указател

Страници: 632
Формат: 19х23 см
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,980 кг
ID: 1С73МКК001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: