Приложна математика

Приложна математика

Автор(и): Марин Маринов
Издателство: Нов български университет; 2015 г.
ISBN: 9789545358852
Наличност: Да
Цена: 22,00 лв.

В книгата са представени голяма част от понятията и твърденията, изграждащи математическите основи на обучението в икономическите специалности. Тематичният обхват е продиктуван от обема знания, които са необходими на студентите, изучаващи икономически специалности на бакалавърско ниво. Съдържанието на книгата следва курса "Приложна математика за икономисти", който се чете в НБУ. По всяка от темите са дадени примери на приложения в икономиката и са разгледани и решени много задачи.

Част 1. Реални числа

1. Основни понятия
1.1. Числови множества
1.2. Числова ос
1.3. Уравнения и неравенства с едно неизвестно от първа степен
1.4. Модулни равенства и неравенства
1.5. Абсолютна и относителна грешка
1.6. Процент
1.7. Прогресии
1.8. Степен
1.9. Логаритъм
1.10. Задачи

2. Първи приложения в икономиката
2.1. Лихвени изчисления
2.2. Динамично оптимиране
2.3. Задачи

Част 2. Елементи на линейната алгебра

3. N-мерно координатно пространство
3.1. Определение на n-мерно реално координатно пространство
3.2. Основни понятия и теореми
3.3. Скаларно произведение
3.4. Задачи

4. Матрици
4.1. Основни означения
4.2. Видове матрици
4.3. Операции с матрици
4.4. Детерминанта на матрица
4.5. Обратна матрица
4.6. Ранг на матрица
4.7. Системи линейни уравнения
4.8. Задачи

5. Приложения
5.1. Типични примери
5.2. Понятие за линейно оптимиране
5.3. Задачи

Част 3. Елементи на аналитичната геометрия

6. Декартова координатна система
6.1. Координати на точка
6.2. Вектори
6.3. Задачи

7. Линии в равнината
7.1. Уравнения на окръжност
7.2. Уравнения на права линия в равнината
7.3. Задачи

8. Приложения
8.1. Области, зададени със системи линейни неравенства с две неизвестни
8.2. Геометричен метод за решаване на задачи от линейното оптимиране
8.3. Задачи

Част. 4. Елементи на диференциалното и интегралното смятане

9. Граница на функция
9.1. Числови функции
9.2. Изчисляване на граници
9.3. Асимптоти на графика на функция
9.4. Непрекъснати функции
9.5. Задачи

10. Производна на функция
10.1. Изчисляване на производни
10.2. Основни теореми на диференциалното смятане
10.3. Приложения
10.4. Задачи

11. Понятие за интеграл
11.1. Неопределен интеграл
11.2. Определен интеграл
11.3. Приложения на интегралното смятане
11.4. Задачи

Литература

Страници: 492
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: твърда
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,835 кг
ID: 1П88МММ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: