Модели на смъртност

Модели на смъртност

Автор(и): Димитър Атанасов
Издателство: Нов български университет; 2012 г.
ISBN: 9789545356858
Наличност: Да
Цена: 13,00 лв.

Целта на тази книга е да представи математическия апарат, с който могат да се моделират процесите на смъртност в популацията, както и някои от основните методи за тяхното изследване. Книгата е подходяща като учебник или помощна литература към курсове, свързани с моделирането на популационна динамика, вероятността за преживяване и настъпване на смърт, вероятността за отказ и продължителност на експлоатационния период и др. Такива задачи често възникват в области като актюерните науки, моделирането на демографски и екологични процеси, медицината, инженерните науки и др.

1. Въведение
1.1. Основни дефиниции
1.2. Класически и съвременни модели
1.3. Смъртност и закон на Gompertz
1.4. Закон за генетичната информация. Нестареещи организми
1.5. Цензуриране на данните
1.6. Оценка на Kaplan-Meier

2. Продължителност на живота
2.1. Равномерно разпределение
2.2. Експоненциално разпределение
2.3. Разпределение на Weibull
2.4. Разпределение на Gompertz
2.5. Гранични разпределения на минимума
2.6. Разпределение на максимума
2.7. Гранично разпределение на максимума

3. Нехомогенна популация
3.1. Вериги на Марков
3.2. Процес на смъртност с две състояния
3.3. Динамична популация

4. Спасяване на живота
4.1. Увеличаване продължителността на живота
4.2. Еднократно спасяване на живота
4.3. Многократно спасяване на живота

5. Динамика на ниво организъм
5.1. Множество причини за смърт
5.2. Организмът като съвкупност от системи
5.3. Промени на молекулярно ниво

6. Еволюционна теория на стареенето
6.1. Уравнения за остатъчното време на живот
6.2. Раждаемост
6.3. Уравнение на Лотка

7. Виталност. Енергия, необходима за живота
7.1. Виталност и стрес
7.2. Зависимост между параметрите на Gompertz
7.3. Пример

8. Разнообразие в популацията
8.1. Бинарен модел
8.2. Модел с Гама разпределение
8.3. Хормезис ефект
8.4. Модел с дискретно разпределение
8.5. Разнообразие в преходните вероятности

9. Смъртност при свързани индивиди
9.1. Споделена смъртност
9.2. Корелираща смъртност
9.3. Цензуриране на данните
9.4. Оценка на двумерна функция на преживяване
9.5. Симулация
9.6. Приложение

Страници: 204
Формат: 60х84/16 (14,5х20 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,250 кг
ID: 1М79СДА001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: