Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения

Математически приближения с компресирани косинуси и техни приложения

Автор(и): Петър Апостолов
Издателство: АИ "Проф. Марин Дринов"; 2012 г.
ISBN: 9789543225422
Наличност: Да
Цена: 24,00 лв.

В книгата са разгледани нови математически зависимости за апроксимиране на идеални функции. Използван е метод на компресиране на осцилациите на функцията косинус с базисни функции. В резултат на това се получават апроксимации, много близки до идеалните. Показани са приложения, подкрепени с компютърни програми на MATLAB, в областта на цифровите селективни устройства.

Достъпното изложение и приведените примери правят книгата полезна за широк кръг специалисти и за студенти от висшите технически училища.

Предговор

Глава 1. Математическите приближения като средство за синтезиране на селективни устройства
1.1. Идеални функции на селективни устройства
1.2. Параметри на селективните устройства
1.3. Общи сведения за математическите приближения в областта на синтезирането на селективни устройства
1.4. Някои предварителни уточнения

Глава 2. Същност на апроксимирането с компресирани косинуси
2.1. Теоретични основания
2.2. Алгоритъм на Ремез
2.3. Апроксимиране с компресирани косинуси с модулираща функция синус
2.4. Апроксимиране на АЧХ на нискочестотен филтър по метода на компресираните косинуси с 1БФ

Глава 3. Апроксимации с модулираща функция аркустангенс - втора базисна функция
3.1. Определяне на втора базисна функция
3.2. Апроксимиране на АЧХ на нискочестотен цифров филтър с 2БФ
3.3. Апроксимиране на АЧХ на високочестотен цифров филтър с 2БФ
3.4. Честотни характеристики при повишаване на честотата на дискретизация
3.5. Определяне на предавателната функция на НЧ филтър с 2БФ. Фазово-честотна характеристика
3.6. Апроксимиране на идеална предавателна функция на лентов филтър
3.7. Апроксимиране на идеална предавателна функция на режекторен филтър с 2БФ
3.8. Синтезиране на лентов филтър с апроксимация с компресирани косинуси на функция на Кронекер

Глава 4. Апроксимации с модулираща функция тангенс хиперболичен - трета базисна функция
4.1. Определяне на трета базисна функция
4.2. Апроксимиране на АЧХ на нискочестотен и високочестотен цифров филтър с 3БФ
4.3. Апроксимиране на АЧХ на лентов цифров филтър с 3БФ
4.4. Апроксимиране на идеална предавателна функция на режекторен филтър с 3БФ
4.5. Приложение на метода на компресирани косинуси при апроксимация на функция на Кронекер с 3БФ

Глава 5. Апроксимации с интегрална функция на грешката - четвърта базисна функция
5.1. Определяне на четвърта базисна функция
5.2. Апроксимиране на АЧХ на нискочестотен и високочестотен цифров филтър с 4БФ
5.3. Апроксимиране на АЧХ на лентов цифров филтър с 4БФ
5.4. Апроксимиране на идеална предавателна функция на режекторен филтър с 4БФ
5.5. Приложение на метода на компресирани косинуси при апроксимиране на функция на Кронекер с 4БФ

Глава 6. Апроксимиране на диаграма на насоченост на линейна еквидистантна антенна решетка. Синтезиране на двумерни и линейно-фазови цифрови филтри
6.1. Апроксимиране на диаграма на насоченост на линейна еквидистантна антенна решетка
6.2. Приложение на метода на компресирани косинуси при синтезиране на двумерни цифрови филтри
6.3. Практическо реализиране на линейно-фазови цифрови филтри с метода на компресираните косинуси

Глава 7. Свойства на апроксимациите с компресирани косинуси. Други базисни функции
7.1. Свойства на апроксимациите с компресирани косинуси
7.2. Сравнение с други апроксимационни методи
7.3. Други базисни функции. Оценка на апроксимационните им свойства
7.4. Заключение

Глава 8. Програми

Страници: 200
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,335 кг
ID: 1М39ППА001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: