Основи на физиката, ч. 1

Основи на физиката, ч. 1

Автор(и): Максим Максимов
Издателство: Булвест 2000; 2000 г.
ISBN: 9789541801635
Наличност: Не
Цена: 7,00 лв.

Учебникът „Основи на физиката" е адресиран към широк кръг читатели - предимно студенти от висшите училища, които изучават физика от един до три семестъра. Той ще бъде полезен и за учениците от средното училище, за които физиката е профилиращ предмет. Първата част на учебника включва: Механика; Термодинамика и молекулна физика. Във втората част разделите са: Електричество и магнетизъм; Вълни и частици. Акцентът е поставен върху основните физични идеи, принципи и закономерности, които са изложени достатъчно пълно и логически последователно и са подкрепени с многобройни конкретни примери.

МЕХАНИКА

Глава 1. Кинематика на материална точка
1. Праволинейно движение
2. Криволинейно движение
3. Движение по окръжност

Глава 2. Динамика на материална точка
4. Принципи на механиката
5. Видове сили
6. Движение в неинерциална отправна система
7. Земята като неинерциална отправна система
8. Работа и кенетична енергия
9. Потенциална енергия

Глава 3. Закони за запазване в механиката
10. Закон за запазване на импулса
11. Закон за запазване на енергията
12. Превръщане на енергията при живите организми
13. Удари
14. Закон за запазване на момента на импулса

Глава 4. Механика на твърдо тяло
15. Въртене на твърдо тяло около неподвижна ос
16. Инерчен момент
17. Плоскопаралелно движение на твърдо тяло. Кинетична енергия
18. Въртене около неподвижна точка и свободно движение на твърдо тяло
19. Жироскопи

Глава 5. Еластични свойства на телата
20. Разтягане и свиване на еднородна пръчка
21. Еднородни деформации
22. Нееднородни деформации
23. Еластични свойства на биологичните материали

Глава 6. Механика на флуидите
24. Хидростатика
25. Движение на идеален флуид
26. Движение на вискозен флуид
27. Движение на твърдо тяло във флуид

ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛНА ФИЗИКА

Глава 7. Идеалният газ като най-проста термодинамична система
28. Термодинамично равновесие и температура
29. Закони при идеален газ
30. Първи принцип на термодинамиката
31. Топлинни капацитети. Адиабатен процес

Глава 8. Молекулно-кинетична теория на идеалния газ
32. Налягане и температура на идеален газ
33. Класическа теория на топлинните капацитети
34. Разпределения на Максуел и на Болцман
35. Преносни явления

Глава 9. Втори принцип на термодинамиката
36. Топлинни машини
37. Ентропия
38. Ентропия и вероятност
39. Втори принцип на термодинамиката

Глава 10. Реални газове и течности
40. Вандерваалсов газ. Втечняване на газовете
41. Фазови преходи
42. Уравнение на Клапейрон-Клаузиус. Фазови диаграми
43. Повърхностно напрежение

Отговори на задачите
Приложение

Страници: 240
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,250 кг
ID: 3О83ФММ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: