Ядрена физика

Ядрена физика

Автор(и): Ани Минкова
Издателство: Тита консулт; 2008 г.
ISBN: 9789549381177
Наличност: Не
Цена: 0,00 лв.

В настоящия учебник се разглеждат основните понятия в ядрената физика и радиоактивността, закономерностите при ядрените реакции, елементи от неутронната физика и основни факти, отнасящи се до ядреното делене, ядрения синтез и техните приложения. В допълнение са приведени почти всички изводи на използваните в учебника формули.

Книгата е необходимо учебно пособие за студентите-бакалаври от физическите факултети. Тя може да бъде полезна и за магистри или докторанти от специалностите „Физика на ядрото и елементарните частици“ и „Ядрена физика“, както и за всички, които се интересуват от приложна ядрена физика и ядрена енергетика.

Предговор

Част I. Основни понятия
1. Въведение
2. Съставни части на ядрата - нуклеони
3. Основни понятия и означения
4. Маса на ядрото в основно състояние и енергия на свързване
5. Приложения на енергията на свързване

Част II. Радиоактивност и радиоактивни превръщания
1. Радиоактивно разпадане
2. Видове радиоактивно разпадане
3. α-разпадане
4. β-разпадане

Част III. Статични свойства на ядрата
1. Маса на ядрата
2. Радиуси на ядрата
3. Ядрени моменти

Част IV. Възбудени състояния на ядрата
1. Възбудени състояния на ядрата
2. Гама-преходи
3. Ефект на Мьосбауер

Част V. Ядрени модели
1. Уводни бележки
2. Слоест модел
3. Колективни модели
4. Понятие за обобщени модели. Диаграми на Нилсън

Част VI. Ядрени реакции, неутронна физика, ядрено делене и ядрен синтез
1. Ядрени реакции - основни понятия
2. Неутронна физика
3. Делене на ядрата
4. Верижна реакция
5. Ядрен синтез

Част VII. Сили и взаимодействия
1. Фундаментални взаимодействия и симетрии
2. Силно ядрено взаимодействие
3. Слабо взаимодействие

Част VIII. Допълнения
1. Решаване на едномерното уравнение на Шрьодингер за преминаване на α-частица през потенциална бариера с произволна форма
2. Ядрен формфактор
3. Изотопно отместване
4. Магнитен диполен момент на ядрата
5. Модел на Шмит
6. Ядрени електрични моменти
7. Изотопичен формализъм
8. Интеграл на Ферми за леки ядра

Литература

Страници: 242
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,265 кг
ID: 3Я26ФАМ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: