Физика на ядрото и елементарните частици

Физика на ядрото и елементарните частици

Автор(и): У. С. С. Уилямс
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2000 г.
ISBN: 9540705916
Наличност: Да
Цена: 15,00 лв.

Авторът представя съвременните аспекти на физиката на ядрото и елементарните частици чрез качествено нов подход. Разглежда характеристиките на ядрото, неговия строеж, ядрени реакции и разпадания. Умело прокарва мост между ядрените сили и бета-разпадането, от една страна, и елементарните частици, от друга. Проследява проблемите, които възникват пред физиката на елементарните частици, както и астрофизичните аспекти на разглежданите въпроси. И тъй като основната проверка за физичната теория е нейното прилагане да води до точни количествени предсказания, навсякъде, където е възможно, читателят е насърчаван да прави количествена оценка на явленията в допълнение към тяхното теоретично изучаване.

1. Увод
1.1. Исторически обзор
1.2. Формула на Ръдърфорд за разсейване
1.3. Свойства на диференциалното сечение за разсейване на Ръдърфорд
1.4. Експериментите на Ръдърфорд и неговите колеги
1.5. Проверка на предположенията
1.6. Състав на ядрото
1.7. Какво следва

2. Някои количествени характеристики
2.1. Увод
2.2. Мащаби в ядрената физика и подходящи единици
2.3. Закон за радиоактивното разпадане
2.4. Многоканални разпадания
2.5. Получаване на радиоактивни вещества
2.6. Последователни разпадания
2.7. Измерване на скоростта на преход (константа на разпадане)
2.8. Радиоактивно датиране
2.9. Разпадане и принцип на неопределеност
2.10. Взаимодействия и сечения
2.11. Вероятности, средни стойности (математическо очакване) и флуктуации

3. Размер и форма на ядрата
3.1. Размер на ядрата
3.2. Разсейване на електрони от ядра
3.3. Разпределение на електричния заряд в ядрото
3.4. Ядрен формфактор
3.5. Изотопно отместване
3.6. Рентгенова спектроскопия на мюонни атоми
3.7. Размери на ядрата и разсейване
3.8. Обзор на методите за определяне на ядрени размери
3.9. Форма на ядрата

4. Маса на ядрата
4.1. Ядрата в природата
4.2. Енергия на свързване на ядрото
4.3. Капков модел на ядрото
4.4. Кулонов и асиметричен член
4.5. Обсъждане на полуемпиричната формула за масата на ядрото
4.6. Заключение

5. Нестабилност на ядрата
5.1. Разпадане на ядрата
5.2. Схеми на енергетичните нива
5.3. Повече за бета-разпадането
5.4. Стабилност на ядрата
5.5. Спонтанно делене
5.6. Трикове със скоростите на разпадане
5.7. Заключение

6. Алфа-разпадане
6.1. Увод
6.2. Други свойства на α-разпадането
6.3. Елементарна теория за преминаване през кулонова бариера
6.4. Бариера на ъгловия момент
6.5. Схеми на разпадане при излъчване на алфа-частици
6.6. Бариери при други разпадания
6.7. Някои заключения

7. Стълкновения между ядрата и ядрени реакции
7.1. Исторически увод
7.2. Някои дефиниции
7.3. Кинематика на стълкновенията между ядрата
7.4. Закони за запазване при стълкновенията между ядра и в ядрените реакции
7.5. Какво може да научим от изучаване на ядрените реакции
7.6. Ядрена спектроскопия
7.7. Модел на съставно ядро
7.8. Свойства на съставното състояние
7.9. Преки реакции
7.10. От съставно състояние към пряка реакция
7.11. Еластично разсейване
7.12. Принудено делене и ядрен реактор
7.13. Контролиране на реактора и излъчване на закъсняващи неутрони
7.14. Енергия при сливане на ядрата
7.15. Заключение

8. Ядрени модели
8.1. Увод
8.2. Магични числа 1
8.3. Слоест модел - предварителни бележки
8.4. Спин-орбитално взаимодействие
8.5. Магични числа 2
8.6. Спин и четност на основните състояния на ядрата
8.7. Електромагнитни моменти - магнитен диполен момент
8.8. Електромагнитни моменти - електричен квадруполен момент
8.9. Възбудени състояния в слоестия модел
8.10. Колективен модел и други развития
8.11. Съгласуване
8.12. Сбогом на ядрата

9. Сили и взаимодействия
9.1. Увод и някои понятия
9.2. Електромагнетизъм
9.3. Уравнение на Дирак
9.4. Файнманови диаграми
9.5. Малко забавление с файнмановите диаграми
9.6. Експериментална проверка на КЕД
9.7. Ядрени сили
9.8. Свързана система от два нуклеона
9.9. Несвързана система от два нуклеона
9.10. Теория на Юкава
9.11. Кварки, глуони и КХД
9.12. Силно взаимодействие
9.13. Слабо взаимодействие
9.14. Заключение

10. Адрони и кварк-партонен модел
10.1. Увод
10.2. Адрони
10.3. Кварк-партонен модел. Етап I
10.4. Кварк-партонен модел. Етап II
10.5. Кварк-партонен модел. Етап III. Тежки кварки
10.6. Образуване на тежки кварки
10.7. Отношението R и цветовото квантово число
10.8. Резонанси при анихилация e+e- и кварконий
10.9. Фрагментация
10.10. Още доказателства за съществуването на кварките и глуоните
10.11. Изотопичен спин
10.12. Заключение

11. Електромагнитни взаимодействия
11.1. Увод
11.2. Йонизационни енергетични загуби
11.3. Спирачно лъчение
11.4. Поглъщане и разсейване на фотони
11.5. Излъчване на фотони от ядра и частици
11.6. Скорости на електричните преходи
11.7. Скорости на магнитните преходи
11.8. Подборни правила при излъчване на гама-лъчи
11.9. Ядрена изомерия
11.10. Други електромагнитни процеси
11.11. Резонансна флуоресценция и поглъщане на фотони
11.12. Обобщение

12. Слаби взаимодействия
12.1. Обзор
12.2. Неутрино и антинеутрино
12.3. Изобилие от неутрина
12.4. Калибровъчните бозони W и Z
12.5. Теория на Ферми за бета-разпадането
12.6. Графика на Кюри
12.7. Стойности на величината ft и някои приближения
12.8. Константа на взаимодействие на Ферми
12.9. В огледалния свят
12.10. Неутрината и огледалото
12.11. Неутринно разсейване
12.12. Маса на неутриното
12.13. Друг проблем с неутриното
12.14. Заключение

13. Елементарни частици. Кратък преглед и перспективи
13.1. Закони за запазване
13.2. Да разберем какво става
13.3. CP-нарушение
13.4. Стандартният модел
13.5. След стандартния модел
13.6. Теории на Великото обединение
13.7. Детектори за регистриране разпадането на протона
13.8. Теории за всичко
13.9. Открити въпроси

14. Астрофизични аспекти на ядрената физика и физиката на елементарните частици
14.1. Разширяващата се Вселена
14.2. Ядрен синтез веднага след Големия взрив
14.3. Еволюция на звездите
14.4. Звезден ядрен синтез 1
14.5. Звезден ядрен синтез 2
14.6. Ядрен синтез - накратко
14.7. Неутрината в звездната еволюция 1
14.8. Неутрината в звездната еволюция 2
14.9. Свръхнова
14.10. SN1987A 14.11. Образуване на черна дупка
14.12. Настояще и бъдеще
14.13. Първите 225 секунди
14.14. Заключение

Приложение А. Химични елементи
Приложение Б. Константи

Отговори на задачите
Азбучен указател

Страници: 400
Формат: 60х84/8 (20,5х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,725 кг
ID: 3Ф47ЯУУ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: