Увод в дозиметрията на йонизиращите лъчения

Увод в дозиметрията на йонизиращите лъчения

Автор(и): Добромир Пресиянов
Издателство: Тита консулт; 2014 г.
ISBN: 9789549381252
Наличност: Да
Цена: 24,00 лв.

Настоящият курс е разширен вариант на лекциите, които авторът чете на студентите от Физическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски“. Той цели да въведе бъдещите специалисти по медицинска физика, ядрена физика и ядрени технологии в спецификата на тази бързоразвиваща се научно-приложна област – дозиметрията на йонизиращите лъчения. Очаква се читателят да бъде запознат с основите на атомната и ядрената физика и с взаимодействията на лъченията с веществото.

1. Увод

2. Основни дозиметрични величини и дефиниции
2.1. Основни радиометрични величини
2.2. Величини, характеризиращи взаимодействието на лъчението с веществото и предаването на енергия
2.3. Величиви, свързани с биологичния ефект
2.4. Връзка между радиометрични величини и погълнатата доза

3. Дозиметрия на фотонни лъчения
3.1. Източници на фотонно лъчение
3.2. Керма във въздуха и експозиция
3.3. Абсолютно измерване на експозиция/керма във въздуха. Свободно-въздушна йонизационна камера
3.4. Равновесие на вторичните заредени частици
3.5. Вторични средства за измерване на експозиция/керма във въздух
3.6. Оценка на дозата посредством измерване на кермата във въздух/експозицията
3.7. Понятие за амбиентна доза и определяне на ефективната доза в поле на фотонно лъчение
3.8. Оценката на дозата, с използване на теорията на Браг и Грей
3.9. Вторични средства за измерване на експозиция/керма във въздуха
3.10. Детектори за индивидуален дозиметричен контрол във фотонната дозиметрия
3.11. Определяне на мощността на кермата във въздух при зададено пространствено разположение на източниците на фотонно лъчение

4. Дозиметрия на заредени частици
4.1. Уводни бележки
4.2. Дози от алфа-частици
4.3. Дозиметрия на бета-частици и електрони. Абсолютно определяне на дозата
4.4. Дозиметрия на ускорени тежки заредени частици

5. Дозиметрия на неутрони и смесено лъчение
5.1. Характеристики на неутроните и на взаимодействието им с веществото. Източници на неутрони
5.2. Формиране на дозата от неутрони в тъкан
5.3. Регистрация на неутрони, детектори и определяне на неутронната доза
5.4. Определяне на неутронната доза с пасивни детектори
5.5. Активационни методи в неутронната дозиметрия

6. Определяне на дозата от инкорпорирани радионуклиди
6.1. Постъпление и извеждане на радионуклиди от организма
6.2. Определяне на дозата от радионуклид, отложен в критичен орган
6.3. Експериментални методи в дозиметрията на инкорпорирани радионуклиди

7. Измерване на радиоактивни газове и аерозоли
7.1. Измерване на радиоактивни газове и пари
7.2. Измерване на радиоактивни аерозоли

8. Измервания на радон и късоживеещите му продукти на разпадане
8.1. Проблемът радон в съвременната радиационна защита. Видове измервания на радон и продуктите му на разпадане - класификация
8.2. Измервания на радон в сгради
8.3. Дискретни (кратковременни) измервания на радон и продуктите му на разпадане
8.4. Кумулативни измервания
8.5. Ретроспективни измервания на радон. Възможност за използване на съхранявани в сгради CD/DVD като детектори на радон

9. Измерване на радионуклиди в проби от работна и околна среда
9.1. Методи за измерване на ниски активности
9.2. Осигуряване на качеството на измерванията

Приложение 1. Радиоактивност и радиоактивно разпадане
Приложение 2. Взаимодействие на лъчението с веществото

Литература

Страници: 184
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,295 кг
ID: 3У21ДДП001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: