Лазерни методи за диагностика и контрол

Лазерни методи за диагностика и контрол

Автор(и): Християн Стоянов
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски“; 2010 г.
ISBN: 9789540730585
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

Настоящата книга е учебник към съответния курс, който се чете на студентите от магистърската степен във Физическия факултет на Софииския университет „Св. Климент Охридски“. Изложеният в него материал обхваща някои основни области на приложение на лазерните източници за измервателни цели. За работа с книгата са напълно достатъчни знанията от основните курсове по математически анализ и оптика.

Предговор

1. Лазерна интерферометрия
1.1. Увод
1.2. Класификация на интерферометрите
1.3. Аналитичен сигнал към реално поле
1.4. Обобщен закон за двулъчева интерференция
1.5. Степен на кохерентност в някои частни случаи
1.6. Форма на интерференчните ивици и разстояние между тях
1.7. Векторен и матричен метод за пресмятане на огледални системи
1.8. Влияние на поляризацията

Семинар 1. Преглед на някои прости математически означения

2. Интерферометрични методи за измерване на разстояния
2.1. Типични конструкции на честотностабилизирани лазери
2.2. Основни принципи на интерферометричния метод
2.3. Основни схеми на лазерни интерферометри
2.4. Лазерен интерферометър с фазов светоделител
2.5. Лазерни интерферометри с фазова модулация
2.6. Метод на виртуалната точка за измерване на напречо отместване на ъглов отражател
2.7. Двупроходен интерферометър на Майкелсън с равнинни крайни огледала
2.8. Лазерен интерферометричен рефрактометър
2.9. Интерферометри за контрол на оптични повърхности

Семинар 2. Допълнителни задачи

3. Многолъчеви интерферометри
3.1. Теоретични бележки
3.2. Класически модел на многолъчев интерферометър
3.3. Острота (финес) на ивиците
3.4. Обобщен модел на многолъчев интерферометър. Модел на Хернандец
3.5. Области на приложение на многолъчевите интерферометри
3.6. Особености в конструкцията на многолъчевите интерферометри
3.7. Методи за регистрация на интерферометъра при измерване на малки фазови разлики
3.9. Лазерен гравиметър с честотна стабилизация

Семинар 3. Допълнителни задачи

4. Други видове интерферометри
4.1. Шийринг интерферометри за изследване на вълнови фронтове
4.2. Интерферометър на Ронки
4.3. Поляризационен шийринг интерферометър
4.4. Дифракционни интерферометри за изследване на малки премествания
4.5. Други схеми на дифракционни интерферометри
4.6. Коаксиална схема на интерферометър за измерване на премествания

5. Оптични елементи на интерферометрите
5.1. Основни изисквания към оптичните елементи на интерферометрите
5.2. Точков източник
5.3. Ректификация на гаусов сноп
5.4. Влияние на точността на повърхностите и настройката на крайните огледала в Майкелсъновия интерферометър
5.5. Оптични конструкции на колиматори
5.6. Отражатели и светоделители

6. Лазерна телеметрия
6.1. Фазови телеметри

7. Дифракция на светлината. Вълнова аберация, примарни геометрични аберации. Основи на лазерната дифрактометрия
7.1. Теоретични основи
7.2. Класификация на дифракционните явления
7.3. Дифракция на Фраунхофер
7.4. Дифракция на светлината върху правоъгълен отвор
7.5. Дифракционна теория на оптичното изображение
7.6. Пространствено-честотни свойства на една оптична система. Оптична предавателна функция. Модулационно-предавателна функция. Фазова предавателна функция
7.7. Оптичен смисъл на MTF и PTF
7.8. Вълнова аберация. Примарни геометрични аберации
7.9. Алгоритъм за изчисляване на коефициентите на аберация от 3-ти ред

8. Елементарни основи на холографията
8.1. Запис и свойства на тънка холограма
8.2. Фурие-холография
8.3. Безлещова Фурие-холограма
8.4. Холографска интерферометрия

Приложения
1. Теореми на Грийн
2. Модул на извеждане на скаларната теория на дифракцията

Страници: 180
Формат: 60х84/8 (20,5х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,360 кг
ID: 3Л14МХС001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: