Основи на електронните схеми. Т. 3. Аналогови интегрални схеми

Основи на електронните схеми. Т. 3. Аналогови интегрални схеми

Автор(и): Стефан Куцаров
Издателство: Нов български университет; 2010 г.
ISBN: 9789545356308
Наличност: Да
Цена: 20,00 лв.

Поредицата „Основи на електронните схеми“ се състои от 4 тома: Том 1. Увод в електрониката; Том 2. Цифрови интегрални схеми; Том 3. Аналогови интегрални схеми; Том 4. Специализирана електроника в телекомуникациите. Съдържанието и начинът на представяне на материала позволяват изданието да бъде използвано като учебно помагало на изучаващите електроника студенти от всички университети.

В третия том са включени въпрocи, cвързaни cъc cъвременните aнaлoгoви интегрaлни cхеми. Oпиcaни ca принципите нa реaлизaция, нaй-вaжните пaрaметри и хaрaктерни прилoжения нa oперaциoнните уcилвaтели, кoмпaрaтoрите, генерaтoрите нa cинуcoидни нaпрежения и импулcи, cинтезaтoрите нa чеcтoтa, линейните и ключoвите пocтoяннoтoкoви cтaбилизaтoри, цифрoвoaнaлoгoвите и aнaлoгoвoцифрoвите преoбрaзувaтели. Дaдени сa мнoгo примери зa прилoжение нa вcякa oт рaзнoвиднocтите aнaлoгoви интегрaлни cхеми.

Предговор

1. Усилватели
1.1. Видове аналогови интегрални схеми
1.2. Диференциални усилватели
1.3. Операционни усилватели
1.4. Основни усилвателни схеми с ОУ
1.5. Интегрални усилватели на мощност
1.6. Задачи

2. Ключове и компаратори
2.1. Аналогови ключове и мултипрексори
2.2. Аналогови компаратори
2.3. Задачи

3. Генератори
3.1. Генератори на синусоидални напрежения
3.2. Генератори на импулси
3.3. Синтезатори на честота
3.4. Задачи

4. Постояннотокови стабилизатори
4.1. Линейни стабилизатори
4.2. Увод в ключовите стабилизатори
4.3. Ключови стабилизатори без галванично разделяне
4.4. Преобразуватели с натрупване на заряд
4.5. Стабилизатори с галванично разделяне
4.6. Стабилизатори с цифрова обратна връзка
4.7. Задачи

5. Преобразуватели
5.1. Цифровоаналогово и аналоговоцифрово преобразуване
5.2. Цифровоаналогови преобразуватели
5.3. Цифрови потенциометри
5.4. Аналоговоцифрови преобразуватели
5.5. Приложения на АЦП и ЦАП
5.6. Задачи

Отговори на задачите

Страници: 172
Формат: 60х84/8 (20,5х29 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,455 кг
ID: 3О83ЕСК003

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: