Методическо ръководство по висша математика, ч. 3

Методическо ръководство по висша математика, ч. 3

Автор(и): Капка Димитрова, Пламен Паскалев
Издателство: Архимед; 2008 г.
ISBN: 9789547790971
Наличност: Да
Цена: 12,00 лв.

Третата част на Методическото ръководство за решаване на задачи по висша математика съдържа задачи върху: елементи от диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, елементи от теорията на вероятностите и елементи от математическата статистика. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, като доказателствата на теоремите в повечето случаи са пропуснати. Следват решени примери, а накрая на всеки параграф са дадени задачи за самостоятелна работа. Повечето отговори, както и някои упътвания и решения, са посочени в края на книгата.

Книгата е предназначена за студентите (редовно и задочно обучение) от всички технически и икономически висши училища. Тя може да служи като справочник или сборник и на преподавателите, както и на по-широк кръг читатели.

I. Елементи от диференциалната геометрия
1. Диференциална геометрия в равнината
2. Диференциална геометрия в пространството

II. Обикновени диференциални уравнения
1. Диференциални уравнения от първи ред
2. Понижаване на реда на някои диференциални уравнения от по-висок ред
3. Линейни хомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти
4. Линейни хомогенни диференциални уравнения с променливи коефициенти. Хомогенни уравнения от Ойлеров тип
5. Линейни нехомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти
6. Линейни нехомогенни диференциални уравнения с променливи коефициенти. Уравнения от Ойлеров тип
7. Системи от обикновени диференциални уравнения. Основни понятия
8. Линейни хомогенни системи от първи ред с променливи коефициенти и в нормален вид
9. Линейни хомогенни системи от първи ред с постоянни коефициенти и в нормален вид
10. Линейни нехомогенни системи от първи ред и в нормален вид
11. Интегриране на обикновени диференциални уравнения с помощта на степенни редове. Уравнение на Бесел

III. Частни диференциални уравнения
1. Частни диференциални уравнения от първи ред
2. Частни диференциални уравнения от втори ред

IV. Елементи от теорията на вероятностите
1. Комбинаторика. Случайни събития. Класическа вероятност
2. Условна вероятност
3. Геометрична вероятност
4. Случайни събития
5. Формули за пълната вероятност. Формула на Бейс
6. Случайни величини. Дискретни случайни величини
7. Непрекъснати случайни величини

V. Елементи от математическата статистика
1. Основни понятия в статистиката
2. Средни величини. Дисперсия
3. Метод на най-малките квадрати. Емпирични зависимости. Регресия

Отговори
Приложения

Страници: 216
Формат: 70х100/16 (17х24 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,265 кг
ID: 1М51РКД003

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: