Сборник от задачи и тестове по математика. Ч. 1. Алгебра и тригонометрия

Сборник от задачи и тестове по математика. Ч. 1. Алгебра и тригонометрия

Автор(и): Цветанка Стоилкова
Издателство: Рая; II изд.; 2016 г.
ISBN: 9789549739131
Наличност: Не
Цена: 0,00 лв.

В първата част на сборника са включени над 700 подробно решени задачи и тестове от учебната програма за 8.-12. клас, подходящи за подготовка на зрелостни и конкурсни изпити. Една част от включените задачи и тестове са давани на такива изпити през последните пет години. Решенията са с подробни обяснения, което ще допринесе както за попълване на пропуските в учебната дейност, така и за развитие и усъвършенстване на необходимите знания.

Първи раздел
1. Действия с дроби
2. Уравнения и неравенства от първа степен с едно неизвестно
3. Системи уравнения от първа степен с две и три неизвестни
4. Действия с корени
5. Рационализиране на числител и знаменател на дроб
6. Квадратни уравнения и неравенства
7. Уравнения и неравенства с модули
8. Ирационални уравнения
9. Ирационални неравенства
10. Системи уравнения от втора и по-висока степен

Втори раздел
11. Аритметична и геометрична прогресия
12. Безкрайна геометрична прогресия с частно |q|< 1
13. Смесени задачи от прогресии

Трети раздел
14. Показателни и логаритмични уравнения
15.Показателни и логаритмични неравенства

Четвърти раздел
16. Тригонометрични функции и преобразуване на тригонометрични изрази
17. Тригонометрични уравнения
18. Системи от тригонометрични уравнения
19. Тригонометрични неравенства

Пети раздел
20. Граница на функция
21. Непрекъснатост на функция

Шести раздел
22. Производна на функция
23. Приложения на производните
24. Геометрично значение на първата производна
25. Механично значение на първата производна

Седми раздел
26. Изследване на функция

Осми раздел
27. Словестни задачи

Девети раздел
28. Общи задачи
29. Метод на неопределените коефициенти
30. Метод на математическата индукция
31. Други задачи
32. Общи задачи с приложение на формулите на Виет
33. Разположение на корените на квадратното уравнение върху числовата ос
34. Общи задачи с приложение на степени и логаритми
35. Общи задачи от екстремални стойности на функция

Десети раздел
36. Задачи, давани на държавен зрелостен изпит
37. Задачи, давани на конкурсни изпити във ВУЗ

Единадесети раздел
38. Комбинаторика и вероятности
39. Схема на Хорнер
40. Общи задачи
41. Решаване на уравнения от по-висока степен
42. Задачи, давани на ДЗИ и на приемни изпити във ВУЗ

Страници: 388
Формат: 60х84/16 (14,5х20 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,300 кг
ID: 1С23ЗЦС001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: