Компютърни мрежи и телекомуникации

Компютърни мрежи и телекомуникации

Автор(и): Любен Боянов, Кирил Боянов, Христо Турлаков и др.
Издателство: Авангард Прима; 2014 г.
ISBN: 9786191602575
Наличност: Да
Цена: 18,00 лв.

Настоящият учебник е предназначен за студентите от УНСС, специалност „Бизнес информатика“. Той е посветен на компютърните мрежи и телекомуникациите, основните принципи за тяхното изграждане и принципите на действие на отделните устройства. Разгледани са локалните и глобалните мрежи, техните особености и възможности, използваните протоколи и новите технологии, както и архитектурата и организацията на клетъчните комуникации. Описани са проблемите и решенията в областта на сигурността на мрежите и комуникациите. Особено внимание е обърнато на основния протоколен стек в Интернет – TCP/IP, и видовете услути, които предлага световната мрежа.

1. Основни понятия в компютърните мрежи

1.1. Исторически бележки
1.2. Терминални комплекси и терминални мрежи
1.3. Използване на компютърните мрежи
1.4. Видове компютърни мрежи
1.5. Топология на мрежите
1.6. Методи и режими за предаване на информация
1.7. Предаване на съобщения в компютърни мрежи
1.8. Еталонен модел на мрежите
1.9. ТСР/IР модел
1.10. Интернет
1.11. Стандартизация в компютърните мрежи

2. Физически слой

2.1. Общи сведения за предаване на сигнали
2.2. Среди за предаване на сигнали
2.3. Мултиплексиране
2.4. Модеми и видове модулации
2.5. Интерфейси
2.6. Мобилни клетъчни комуникации
2.7. Спътникова комуникация

3. Канален слой

3.1. Общи сведения
3.2. Формиране на кадри
3.3. Управление на информационния обмен на канално ниво
3.4. Откриване и коригиране на грешки
3.5. Подниво за управление на достъпа до комуникационната среда
3.6. Канален слой на локални мрежи
3.7. Виртуални локални мрежи. Стандарт 802.1Q
3.8. Протоколи на каналния слой при свързване „точка-точка"

4. Мрежов (Интернет) слой

4.1. Адресация в Интернет
4.2. Особености на мрежовия слой в локални мрежи
4.3. Междумрежово свързване (internetworking)
4.4. Основни протоколи на Интернет слоя

5. Маршрутизация

5.1. Статично и динамично маршрутизиране
5.2. Изисквания към маршрутизиращите протоколи и алгоритми
5.3. Принцип на оптималния път
5.4. Алгоритъм на Дейкстра
5.5. Маршрутизиращи протоколи с вектор на разстоянието
5.6. Маршрутизиращи протоколи със състояние на връзката
5.7. Външни маршрутизиращи протоколи

6. Транспортен слой

6.1. Протокол TCP
6.2. Протокол UDP
6.3. TCP и UDP при безжични мрежи

7. Приложен слой

7.1. Телнет (Telnet)
7.2. Протокол за обмен на файлове - FTP (File Transfer Protocol)
7.3. Протокол за обмен на новини - NNTP (Network News Transfer Protocol)
7.4. Протоколи за електронна поща SMTP и POP
7.5. Обслужване имената на домейните

8. Основни мрежови услуги в Интернет

8.1. Електронна поща
8.2. Световна мрежа за хиперинформация – World Wide Web

9. Сигурност и защита на компютърни мрежи

9.1. Криптография
9.2. Алгоритми за криптиране със симетричен ключ
9.3. Алгоритми за криптиране с публичен ключ (асиметрично)
9.4. Електронни подписи
9.5. Цялост и автентичност на данните
9.6. Управление на публичните ключове
9.7. Мрежова и комуникационна сигурност
9.8. Сигурност на приложното ниво

Списък на Приложенията
Приложение 1. Развитието на Интернет в България

Литература

Страници: 388
Формат: 60х84/16 (14,5х20 см)
Корица: мека
Език: български
Издание: ново
Тегло: 0,400 кг
ID: 2К80МЛБ001

Напиши мнение

Вашето име:


Вашият текст:

Оценка: Лош            Добър

Въведете кода в полето отдолу: