За нас

Goodboox.bg е електронна книжарница с фокус върху литературата в областта на точните науки. Тук ще намерите разнообразни учебници, сборници, монографии, справочници и научно-популярни издания по математика, физика и информатика. Нашата дейност е ориентирана както към учениците и техните учители, така и към академичните и научно-техническите среди – студенти, преподаватели и специалисти. Надяваме се да бъдем еднакво полезни и за тези, които търсят учебни помагала и по-популярна литература, и за тези, които се подготвят за изпити и състезания или имат професионални интереси в посочените области.

Книгите, представени в този сайт, можете да намерите също и в книжарницата на Факултета по математика и информатика при Софийския университет, бул. Джеймс Баучър 5, София.

Сайтът www.goodboox.bg е собственост на СОФТЕХ БУКС ЕООД, ЕИК 205933728.