Политика за личните данни

Тази политика е изготвена съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Целта  е да се даде точна информация за данните, които се събират от потребителите  при посещенията и покупките им в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, как се обработва и използва събраната информация и какви са правата  на потребителите относно данните, които предоставят.

Данни. Информацията, която се получава при взаимодействието на потребителите с платформата за електронна търговия www.goodboox.bg, е във вид на:

1.  данни, които КЛИЕНТИТЕ предоставят изрично и  доброволно при регистрацията си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН,

2. данни, които се получават автоматично при посещението  на всеки потребител.

Когато се регистрира в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КЛИЕНТЪТ посочва трите си имена, адрес, телефон и e-mail. Това са лични данни, с които КЛИЕНТЪТ може еднозначно да бъде идентифициран и които са задължително необходими, за да се изпълни коректно избраната от него услуга. С изричното си съгласие с настоящите Условия за ползване, включително и в частта им за политиката за защита на личните данни, КЛИЕНТЪТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по обявения от ТЪРГОВЕЦА начин. ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да полага необходимите грижи  за защита на получените данни и законосъобразната им обработка.

При посещението на всеки потребител – независимо дали е регистриран или не, автоматично се записват данни като: IP адрес, интернет браузър,  операционна система, брой посещения, средна продължителност на сесията, разгледани страници. Тази информация се получава чрез софтуерния продукт Google Analytics и не разкрива самоличността на отделния потребител.  Тя има статистическа стойност и се използва за анализиране  работата на сайта.

Съхраняване и обработване на личните данни. Всички лични данни,  доброволно предоставени от КЛИЕНТА и необходими за неговата идентификация, се съхраняват и обработват с подходящи технически и административни методи само за целите, за които са събрани, като тяхната конфиденциалност е гарантирана.

Част от личните данни на КЛИЕНТА, а именно – имена, адрес и телефон, се предоставят на куриерската фирма, извършваща доставка на поръчките, която е в договорни отношения с ТЪРГОВЕЦА и няма право да използва данните за други цели освен за конкретната услуга.

ТЪРГОВЕЦЪТ не предоставя личните данни на КЛИЕНТИТЕ на трети лица за профилиране и директен маркетинг.

Личните данни на КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН могат да бъдат изискани от  компетентните държавни органи и оправомощените от тях длъжностни лица в случай на възникване и разрешаване на правен спор, при спазване на действащото българско законодателство.

Личните данни на КЛИЕНТИТЕ се пазят в системата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН неограничено дълго време или до момента на изтриване на профила (ако е поискано такова).

Достъп до личните данни на КЛИЕНТА от публичната част на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е възможен само след задаване на парола. Паролата се пази в криптиран вид в базата данни и не е известна дори на ТЪРГОВЕЦА. Задължение на КЛИЕНТА е да не споделя данните за достъп до профила си в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Препоръчително е при напускане на профила си  да избере опцията „Изход“, особено когато ползва един и същ компютър заедно с други потребители.

Права на КЛИЕНТА по отношение на личните данни. Всеки КЛИЕНТ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, влизайки в потребителския си профил (с избраните по време на регистрацията e-mail и парола), може да реализира следните свои права по отношение на личните си данни: право на достъп; право на корекция; право на преносимост (копирайки данните в подходящ четим формат).

Всеки КЛИЕНТ може да поиска профилът му да бъде изтрит (правото „да бъде забравен“), като за целта изпрати съобщение до ТЪРГОВЕЦА на office@goodboox.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ може да откаже изтриването на данните, ако те са необходими за изясняване на правна претенция.

При забелязана нередност по отношение на обработката на личните данни, КЛИЕНТЪТ може да се обърне към ТЪРГОВЕЦА, като използва посочените в сайта контакти. Ако въпреки възражението  ТЪРГОВЕЦЪТ не отстрани проблема,  КЛИЕНТЪТ може да подаде сигнал до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, www.cpdp.bg .