Теоретична информатика

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Изкуствен интелект. Предста-вяне на знанията чрез логика. Логическо програмиране
  Изкуствен интелект. Предста-вяне на знанията чрез логика. Логическо програми

  Станимир Стоянов, Тодорка Глушкова, Румяна Папанчева

  Това е втората книга от поредицата „Изкуствен интелект“. Съдържанието е посветено на темата „Представяне и обработка на знания чрез логика. Логическо програмиране.“ Темите на двете книги образуват ядрото на класическия изкуствен интелект. Поредицата е предназначена за подготовка на ученици в профилирани и професиона
  Цена: 15,00 лв.
 • Състезателно програмиране за група С
  Състезателно програмиране за група С
  Марин Шаламанов, Петър Петров

  Тази книга е предназначена да обезпечи с материали, подготовката на състезателите от възрастова група С ( 7.-8. клас) за участие в наши и международни състезания по програмиране. Представени са теоретичните знания по съответната тема, след което теоретичният материал е богато онагледен със задачи и решения за
  Цена: 15,00 лв.
 • Моделиране на големи данни: методики и алгоритми

  Учебникът е предназначен за студенти и любознателни читатели, като учебно помагало при овладяването на основни методи и модели за анализ на множества, съдържащи големи данни, и директно въведение в науката на самообучаващите се алгоритми. Материалът е представен като съвкупност от теория и примери, като акцентът е в
  Цена: 14,00 лв.
 • Създаване на хетерогенни цифрови библиотеки, основано на онтологии

  Съдържанието на настоящия труд се основава на резултати в областта на проектирането и разработването на академични цифрови библиотеки, постигнати основно през периода 2008 – 2017 г. Акцентът на изложението е поставен върху предложените решения, свързани с архитектурните принципи и функционалните възможности на т.нар. с
  Цена: 8,00 лв.
 • Изкуствен интелект. Решаване на проблеми чрез търсене
  Изкуствен интелект. Решаване на проблеми чрез търсене
  Станимир Стоянов, Тодорка Глушкова, Йордан Тодоров

  Съдържанието на учебника е посветено на темата „Решаване на проблеми чрез търсене“. Това е първата част от планираната поредица по дисциплината изкуствен интелект, която ще се изучава в някои паралелки на математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, съгласно одобрена от МОН програма. Учебникът може да бъде по
  Цена: 15,00 лв.
 • Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Дискретна математика. Теоретични основи на информатиката
  Светла Бойчева, Стефка Толева-Стоименова

  Настоящият учебник въвежда в основните математически методи и формални средства за описание на компютърните системи. В него се разглеждат формирането на понятиен апарат, на логическо, алгоритмично, количествено и релационно мислене и прилагането на формални модели в реални задачи. Изграждането на такъв вид мислене и ку
  Цена: 0,00 лв.
 • Алгоритми. For Dummies
  Алгоритми. For Dummies
  Джон Пол Мюлер, Лука Масарон

  Това ясно и достъпно ръководство показва как алгоритмите оказват влияние върху ежедневния ни живот - от виртуалните контакти до общуването на живо. Те също така са изключително важни, когато става въпрос за вземане на решения от всякакъв род. Ако искате да знаете как да използвате процедури за решаване на реални пробле
  Цена: 25,00 лв.
 • Релационен модел на данни – изследване и формализация

  Едно от големите открития на миналия век е релационният модел на данни, предложен от Едгар Код. Информационните системи, изградени с този модел, дълбоко са навлезли в живота на хората. В книгата последователно са разгледани и анализирани няколко версии на релационния модел, като е поставен фокус върху елементите и опер
  Цена: 15,00 лв.
 • Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика

  В този учебник са представени основни теми от дисциплините „Теория на множествата“ и „Комбинаторика“, които са важи съставни части от курсовете по дискретна математика, изучавани от математическите или компютърните специалности на различни университети. Учебникът може да бъде полезен и в часовете за свободноизбираема п
  Цена: 15,00 лв.
 • Алгоритми в графи. Основни алгоритми

  Тази книга въвежда читателя в една област на дискретната математика – теорията на крайните графи и мултиграфи, и по-точно в нейния алгоритмичен аспект. Дадени са дефиниции на необходимите за алгоритмиката в графови структури понятия, формулировки на важните твърдения, както и доказателства на тези твърдения, които са п
  Цена: 0,00 лв.
 • Увод в дискретната математика

  Материалът в тази книга се основава на лекциите, четени от автора във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Великотърновския университет. Добавени са избрани глави от алгебрата, комбинаториката и теорията на вероятностите, за да се покрие и курсът по Дискретни математически структури, който а
  Цена: 20,00 лв.
 • Семантика на езиците за програмиране
  Семантика на езиците за програмиране
  Александра Соскова, Стела Николова

  Ръководството съдържа задачи върху основните раздели на курса "Семантика на езиците за програмиране", който се чете на студентите от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Всеки параграф започва с подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаване на задачите в него, което пр
  Цена: 9,00 лв.
 • Основи на алгоритмите
  Основи на алгоритмите
  Саймън Харис, Джеймс Рос

  Доброто разбиране на известни компютърни алгоритми и знанията кога и къде трябва да се прилагат са жизненоважни при създаване на софтуер. Тази книга дава ценна информация за алгоритмите с подробни обяснения и ясни примери. Тя започва с представяне на някои фундаментални структури от данни и след това обяснява различни
  Цена: 35,00 лв.