Компютърни системи и мрежи

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Записки по компютърни мрежи

  Настоящето учебно пособие е предназначено за тези студенти, които сега започват да изучават дисциплината „Компютърни мрежи“. То въвежда в основните понятия на съвременните компютърни мрежи и комуникации – модели, среди, компоненти, услуги, протоколи, интерфейси и принципи на работа. Целта му е студентите да получат баз
  Цена: 12,00 лв.
 • Практически наръчник по системно и мрежово администриране Windows Server® 2019

  Тази книга разглежда голяма част от задачите, с които се сблъсква един системен администратор. Авторът е избрал балансиран подход между теория и практика, благодарение на който книгата служи като пълноценно ръководство.
  Цена: 27,95 лв.
 • Компютърни мрежи - наръчник на системния администратор

  Този наръчник е предназначен за онези, които се занимават със създаването и експлоатацията на компютърни мрежи – системните администратори. В книгата са разгледани различни технологии и е отразен многогодишният опит на автора в областта. В първите няколко глави се дават основопологащите знания за мрежите, а след тов
  Цена: 29,95 лв.
 • Учебно помагало по компютърни мрежи и комуникации

  Настоящото учебно помагало има за цел да подпомогне студентите в (само)подготовката им при усвояване на учебния материал по дисциплината „ Компютърни мрежи и комуникации“, водена от автора във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Помагалото е с информационно-тре
  Цена: 12,00 лв.
 • Отказоустойчиви компютърни системи
  Отказоустойчиви компютърни системи
  Н. Синягина, Б. Юруков, Г. Калпачка и др.

  Непрекъснатото усложняване на съвременните компютърни системи и повишаването на изискванията към ефективността на тяхната работа издигат на първостепенно място задачата за високата им надеждност. Във връзка с това в последните десетилетия се обособи нова област в компютърните науки – отказоустойчивост на компют
  Цена: 12,50 лв.
 • Локални компютърни мрежи и примерни виртуални топологии

  Предложеното съдържание е съобразено с лабораторните упражнения по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“, изучавана в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всяка тема съдържа теоретична част, задачи за изпълнение и задачи за самостоятелна работа.
  Цена: 15,00 лв.
 • Cisco: Компютърни мрежи - основи

  Cisco е световния лидер в областта на мрежовите продукти и услуги, които се използват от повечето фирми. Това пълно ръководство ще ви даде уменията, необходими за администрирането на тези мрежи. Във всяка глава са дадени най-важните неща и се предоставя задълбочена информация. С упражнения и въпроси за проверка се затв
  Цена: 24,99 лв.
 • Компютърни мрежи. For Dummies

  Тази книга е ръководство, което ще ви научи как да създадете една мрежа - от избирането на операционната система до инсталирането на кабелите и конфигурирането на сървърните компютри. Тук ще разберете как да правите архивиране, как да подобрите производителността на мрежата и да осигурите безпроблемната ѝ работа, а същ
  Цена: 16,99 лв.
 • Компютърни мрежи и телекомуникации
  Компютърни мрежи и телекомуникации
  Любен Боянов, Кирил Боянов, Христо Турлаков и др.

  Настоящият учебник е предназначен за студентите от УНСС, специалност „Бизнес информатика“. Той е посветен на компютърните мрежи и телекомуникациите, основните принципи за тяхното изграждане и принципите на действие на отделните устройства. Разгледани са локалните и глобалните мрежи, техните особености и възможности, из
  Цена: 0,00 лв.
 • Вградени и автономни системи
  Вградени и автономни системи
  Васил Георгиев, Мария Нишева, Боян Бончев

  Тази книга е предназначена за обучение на студенти от бакалавърските и магистърските програми в направление Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. В нея са представени основните принципи на проектиране и приложение на вградените системи и системите за обработк
  Цена: 12,00 лв.
 • Компютърни системи
  Компютърни системи
  Пламенка Боровска

  Книгата е предназначена за студенти, докторанти и специалисти, работещи в областта на компютърните системи и архитектури, паралелната обработка на информацията и високопроизводителните системи. Разглеждат се основните архитектурни и технологични аспекти на съвременните компютърните системи – многоядрени процесори, мног
  Цена: 0,00 лв.
 • Паралелна информационна обработка
  Паралелна информационна обработка
  Пламенка Боровска, Милена Лазарова

  Книгата е посветена на основните теоретични концепции и приложни аспекти на паралелната обработка на информация. Разгледани са трите основни и взаимно свързани аспекта на паралелните изчисления: системни архитектури, паралелни алгоритми, паралелно програмиране. Съвременните стратегии за повишаване на производителнос
  Цена: 16,00 лв.
 • Хакове за мрежова сигурност

  Книгата е сборник от 100 мощни техники за сигурност. Този том от поредицата ХАКОВЕ демонстрира ефикасни методи за защита на вашите сървъри и мрежи от различни заобикалящи ви, трудно уловими атаки. Той съдържа примери за това как да откривате присъствието (и да следите всяко натискане на клавиш) на нарушител в мрежата;
  Цена: 0,00 лв.