Софтуерни технологии

Изглед: Списък / Икони
Подреждане по:
Показване по:
 • Управление на риска в проект (Project Risk Management)
  Управление на риска в проект (Project Risk Management)
  Йоаннис Патиас, Силвия Илиева

  Целта на книгата е да представи цялостна система за управление на риска в проекта. Управлението на риска като структуриран процес допринася за по-доброто разбиране на рисковете и тяхното ефективно управление по време на планирането и изпълнението на проекта. Книгата е насочена към всеки, който иска да придоб
  Цена: 14,00 лв.
 • Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса

  В монографията се разглеждат основни въпроси от приложението на информационните технологии в бизнеса, както и новите концепции и иновации в областта. Иновациите, прилагани в новите технологии, са свързани с изкуствения интелект. Изкуственият интелект, вграден в хардуерни и софтуерни платформи, надгражда човешкия интеле
  Цена: 14,00 лв.
 • Модерни методологии за управление на качеството при разработка на софтуерен продукт

  Представеният учебник покрива съществена част от темите, включени в учебната програма на курса "Управление на качеството при разработка и поддръжка на софтуерен продукт" от магистърска програма „Електронен бизнес и електронно управление“ във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Учебникът би могъл да се използва и в аналог
  Цена: 18,00 лв.
 • Съвременните модели, архитектури и технологии за информационно обслужване

  Книгата е посветена на съвременните технологии за обмен и обработка на информация и използваните за това модели и архитектури. Разгледани са технологиите за съхранение на информацията, системните услуги за пренос на информацията, моделите за обработка на информацията, WSDL 1.1 и облачните изследвания.
  Цена: 20,00 лв.
 • Подходи и методи за реализация на софтуерни системи
  Подходи и методи за реализация на софтуерни системи
  Силвия Илиева, Владимир Лилов, Илина Манова

  Учебникът е разработен на основата на опита на авторите при дългогодишното провеждане на курсове по Софтуерни технологии, Управление на проекти, и Управление на качеството за студентите в магистърските програме на ФМИ, основно за тези в програмата по Софтуерни технологии. Този учебник ще бъде добро учебно помагало н
  Цена: 25,00 лв.
 • Ориентирана към услуги архитектура

  В книгата се разглежда ориентираната към услуги архитектура (Service-Oriented Architecture - SOA) и основните й концепции, които представляват интерес за широк кръг специалисти: ръководители на технологични звена, разработчици на приложения, системни администратори, архитекти, бизнес-аналитици и ръководители на бизнес
  Цена: 15,00 лв.
 • Софтуерни технологии
  Софтуерни технологии
  Аврам Ескенази, Нели Манева

  Предмет на настоящата книга е това, което на английски език се нарича Software Engineering. Учебникът представя целия процес на разработване на на софтуерния продукт – моделиране и модели на жизнения цикъл, технологии за разработване, качество и ценообразуване, методи и средства за планиране и управление, правни пробле
  Цена: 20,00 лв.